อสมท ยังแกร่ง โชว์รายได้ปี 64 พลิกมีกำไรในรอบ 5 ปี

Mar 02, 2022 -None-

อสมท  โชว์ผลงานปี 2564 ยังแกร่ง พลิกมีกำไรในรอบ 5 ปี รายได้รวม 1,584 ล้านบาท กำไร 164 ล้านบาท สะท้อนทิศทางดีขึ้น  ผลจากการปรับแผนหารายได้ที่เพิ่มขึ้น และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  เดินหน้าพัฒนาสินทรัพย์ ดันที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 นำร่อง ควบคู่พัฒนาธุรกิจสื่อเดิม ตั้งเป้าทำกำไรโตต่อเนื่อง    

รศ.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บมจ.อสมท รายงานงบการเงินปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 พลิกกลับมามีกำไรเป็นปีแรก นับตั้งแต่ปี 2558 และเป็นกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่ต่อจากไตรมาสก่อน เป็นกำไรสำหรับปีจำนวน 164 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 109 เป็นผลจากความสามารถในหารายได้ที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงและบริหารต้นทุนที่ดำเนินการต่อเนื่อง ทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปและเห็นผลค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  ในปี 2564 บมจ.อสมท มีรายได้ทั้งสิ้น 1,584 ล้านบาท เป็นผลจากความสามารถในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโทรทัศน์, ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ และธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล โดย บมจ.อสมท มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,384 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ”

รศ.เกษมศานต์ กก.ผอ.ใหญ่ กล่าวต่อไปว่า “ธุรกิจโทรทัศน์ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้โฆษณา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาผังรายการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด The Year of Trusted News ด้วยการเพิ่มจำนวนชั่วโมงข่าวและสาระ พร้อมร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตรายการ คัดสรร Content ลงผังรายการช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ส่วนธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งรายได้โฆษณาผ่าน Social Platform รวมถึงรายได้จากการเป็นผู้จัดจำหน่าย content ในแพลตฟอร์มอื่นทั้งในและต่างประเทศ (Content Business) และส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าในธุรกิจ TV Home Shopping  ในชื่อ “Shop Mania” สำหรับธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล มีผู้ใช้บริการช่องสาธารณะรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย คือ ช่อง T Sports 7 (หมายเลข 7) ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นผู้ดำเนินการออกอากาศ ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของ บมจ. อสมท แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564”

กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวสรุปถึงธุรกิจวิทยุว่า “เพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม ไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บมจ.อสมท เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม จำนวน 47 คลื่น แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6 คลื่น และพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 41 คลื่น  โดยเมื่อ สำนักงาน กสทช. รับรองผลการประมูลและประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว บมจ.อสมท จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ประเภทธุรกิจระดับชาติ ที่มีจำนวนคลื่นและพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุด ถือครองคลื่นความถี่วิทยุครอบคลุมทั่วประเทศ สูงสุด 47 คลื่น  โดยจะเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ฟังและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อตอกย้ำถึงจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนปรับโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการ (Refreshing Organization Structure & Management)   การจัดผังรายการให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย (Refreshing Program) การจัดสรรช่วงเวลาออกอากาศ (Broadcasting Time Allocation) ระหว่างสถานีวิทยุแต่ละแห่งกับการออกอากาศของเครือข่ายส่วนกลาง ตลอดจนผลักดันคู่ขนานระหว่างการออกอากาศในรูปแบบเดิมกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยจะเริ่มต้นใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.