“แม็คยีนส์” ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เกษมบัณฑิต สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

Feb 22, 2022 -None-

นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน กับ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์จากกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องเกษมทรรศน์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.