เคทีซีขึ้นทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2022 จาก S&P Global ตอกย้ำเจตนารมณ์ผู้นำธุรกิจการเงิน

Feb 15, 2022 -None-

นายชุติเดช  ชยุติ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า “เคทีซีได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2022”โดยเป็นสมาชิกรายเดียวในประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรม Diversified Financial Services and Capital Markets ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นให้บริษัทฯ เติบโตอย่างสมดุลระหว่างการมีผลประกอบการที่ดีและการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Balanced Growth) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(Environmental, Social and Governance: ESG) โดยS&P Globalเป็นผู้จัดทำการประเมินและพิจารณาให้คะแนนความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment)โดยมีบริษัทที่ได้รับการประเมินมากกว่า 7,500 บริษัท จาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก”

“ทำเนียบ The Sustainability Yearbook นี้ มีการเปิดเผยข้อมูลและบทความที่ช่วยให้เกิดการคิดใหม่ทำใหม่ในด้านการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน รวมถึงการใช้ ESG เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงหรือบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook จะต้องมีผลคะแนนความยั่งยืนอยู่ในอันดับ 15% แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ และอยู่ในช่วง 30% ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศของกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย”

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.