“แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส”

Jan 28, 2022 -None-

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ร่วมกับบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เจ้าของร้านกาแฟ Class Cafe ธุรกิจร้านกาแฟ Start Up ที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ Data เป็นเครื่องมือ และมทร.อีสาน ได้จัดโครงการ CLASS 3D Velaverse Hackathon การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างโมเดล 3 มิติ   ด้วยโปรแกรม blender เพื่อพัฒนาเมตาเวิร์สภายใต้ชื่อ “เวลาเวิร์ส” (Velaverse) โลกเสมือนแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 ณ Class Cafe

สำหรับโครงการ “CLASS 3D Velaverse Hackathon” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงานโมเดล 3 มิติ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในงาน AR VR MR  และ Metaverse ซึ่งก่อนจะที่สร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ซึ่งการให้ความรู้ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน 3D เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นรายได้ในยุคดิจิทัล  ที่กำลังมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันนี้

ทั้งนี้ทางแม็คยีนส์ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับผู้เข้าแข่งขันในการประกวด พร้อมกันนี้ผู้เข้าแข่งขันยังได้รับโจทย์ เพื่อออกแบบร้านแม็คยีนส์ในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งพบว่าแต่ละคนสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวและสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสถาบัน โดยผลงานและรายชื่อผู้ที่ชนะในการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน MC Jean Station โดย นายชลันธร ท่าหลวง หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมได้นำผลงานเข้าไปประมูลใน CUBI NFT Marketplace

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน Contemporary MC Cube โดย นายภัทรพงศ์ แก้วยอด สาขานิเทศศาสตร์ดิจิตัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน Simple Shop โดย นายพชรพล นุ่มผักแว่น แผนกศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

และรางวัลชมเชยอีก จำนวน 9 รางวัล โดยได้รับส่วนลดในแอปพลิเคชัน CLASS go มูลค่า 1,000 บาท คนละ 1 รางวัลอีกด้วย

สำหรับจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดของประเทศไทย ที่พร้อมเข้าสู่ “เวลาเวิร์ส” ผ่านเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ซึ่งสอดคล้องกับ “แม็คกรุ๊ป” ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส เพื่อเชื่อมประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน  เรียกว่าเป็นขั้นกว่าของ O2O (Online to Offline) ที่เป็นกลยุทธ์หลักของทางบริษัท

 

แม็คยีนส์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.