เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นปี 2565 จาก TOP EMPLOYER INSTITUTE

Jan 25, 2022 -None-

เป๊ปซี่โคได้รับรองให้เป็นหนึ่งในนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยจาก Top Employer Institute ซึ่งในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างโอกาสที่มีความหมายที่สร้างผลลัพธ์ในการเติมเต็ม ทักษะแห่งอนาคตและนำไปสู่ความสำเร็จทางสายอาชีพในที่ทำงานของความหลากหลายและครอบคลุม เรายังคงมุ่งมั่นที่ส่งมอบโอกาสที่มีความหมายทั้งเรื่องอาชีพ เติมเต็มทักษะแห่งอนาคตและความ ปรารถนาของพนักงานทุกคน

การเข้าร่วมโครงการรับรองนายจ้างดีเด่นจาก Top Employers Institute นั้น ต้องผ่านกระบวนการมี ส่วนร่วมของพนักงานและผลสำรวจแนวทางการปฏิบัติงานของ HR ที่มีการประเมินทั้ง 6 มิติจาก 20 หัวข้อ เช่น  เช่น กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน การสรรหาและว่าจ้าง การเรียนรู้ สุขภาวะในที่ทำงาน  การให้โอกาสที่เท่าเทียมและความหลากหลายในที่ทำงาน เป็นต้น

วีระชัย กุลชนะภาคย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ของ เป๊ปซี่โคภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นปี 2565 จากสถาบัน Top Employer Institute ติดต่อกันเป็นปีที่สองและความสำเร็จนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากเพื่อนร่วมงานของเราคนใดคนหนึ่งที่นี่ ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญต่อสร้างความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตทางสายอาชีพ เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นส่งมอบโอกาสที่มีความหมายกับพนักงาน ของเราในการทำงานเพื่อจะเติมเต็มทักษะแห่งอนาคตและมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จตามตามความปรารถนาของแต่ละคน”

เดวิด พลิงค์ กรรมการผู้จัดการของ Top Employer Institute ให้สัมภาษณ์ว่า “รางวัลนี้สะท้อนให้ เห็นถึงความต้องการขององค์กรทั่วโลกเหมือนกันกับปีที่แล้ว ซึ่งเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้แสดงให้เห็น อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความสำคัญและการรักษาแนวทางปฏิบัติที่ดีกับพนักงานและกล้าที่จะเผชิญการ เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ระหว่างการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมให้กับ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน เราขอแสดงความยินดีและร่วมฉลองความสำเร็จกับองค์กรที่ได้ รับเลือกเป็นนายจ้างดีเด่นประจำแต่ละประเทศในปีนี้”

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้รับเลือกเป็น Global Top Employer 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  โปรแกรม Top Employer ได้รับรองและยอมรับจากองค์กรทั่วโลกมากกว่า 1,800 แห่งใน 123 ประเทศ/ภูมิภาค ใน 5 ทวีป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.