รพ.เวชธานี รับคณะผู้บริหาร CEO#4 ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

Jan 24, 2022 -None-

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ พลตรี นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต, นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู, ดร.วิโรจน์ บัวคลี่, ศัจธร วัฒนะมงคล, รังสิมา ประดิษฐพงษ์, อัญชลี จรัสยศวุฒิชัย, ดร.ชัยวุฒิ ดลิศวนสิริวรรณ, ดร.ฐัช หัชลีฬหา, กรัณย์พล อัศวสุวรรณ, นิมิต สุขประเสริฐ, พรทิพย์ ถาวงศ์, พิษณุ วงศ์นิรันดร์, วีระศักดิ์ กุลชัยพานิช, สราวุธ เอี่ยมสงคราม, อัญชลี จรัสยศวุฒิชัย, นพ.อนุแสง จิตสมเกษม, ดร.ศุภกร สิทธิไชย, อุดร คงคาเขตร เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงาน “Vejthani Digital  Transformation” และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในรพ. อาทิ Digital Transformation of Patient Logistics, AI Powered Radiology Workflow, Robotic Assisted Human Movement Rehabilitation เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ณ โรงพยาบาลเวชธานี ถนนลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้
 

ทั้งนี้ การประยุกต์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในรพ. อาทิ 1.) Digital Transformation of Patient Logistics เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้จุดรับ-ส่งผู้ป่วยเพื่อเรียกรถวีลแชร์  เลือกคนมาให้บริการผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ และสามารถดูว่าขณะนี้รถวีลแชร์ที่เรียกมารับถึงจุดใด-ใช้เวลากี่นาทีจะมาถึง 2.) AI Powered Radiology Workflow เป็นการนำเครื่อง MRI ระบบ AI มาใช้ในศูนย์ตรวจสุขภาพ เช่น สแกนหัวใจ สมอง ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำ  รวมถึงสแกนจุดบกพรองต่างๆของร่างกายพร้อมเก็บข้อมูลเพื่อทำการวินิจฉัยโรคในการรักษาให้ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.) Robotic Assisted Human Movement Rehabilitation เป็นการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการรักษา การกายภาพบำบัด โดยมีโรบอตช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการรักษา - บำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.