มนุษย์เงินเดือน 4 กลุ่มที่ต้องรีบ “Reskill-Upskill” ให้ทันยุค Double Disruption

Jan 20, 2022 BrandAge Team

เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Double Disruption”  หรือยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันมากขึ้นแบบคูณสอง เนื่องมาจากทั้งเรื่อง COVID-19 การใช้ Automation Technology ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกิจและทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้เปลี่ยนไปอย่างเร็วมาก  การใช้ชุดความรู้หรือการทำงานในรูปแบบเก่าๆ อาจไม่ได้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไป

ความท้าทายในการดำรงชีพของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ คือการดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองมีงานทำ และอยู่รอดจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 หลายองค์กรต้องเร่งปรับตัวให้ทันยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรจึงต้องพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับกับงานรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ Upskill และ Reskill คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้ตัวเราสามารถอยู่รอดต่อได้ในยุค Digital Disruption แบบนี้

นิภัทรา ตั้งพจน์ทวี  กล่าวว่า เราเห็นช่องว่างและความท้าทายของการพัฒนาชุดทักษะใหม่ๆ ของคนหลายกลุ่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ๆ ให้พร้อมเผชิญโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงสูง

SEAC ยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและพร้อมสร้างโอกาสให้กับคนไทยหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้ เพราะเราเข้าใจว่าทุกชีวิตล้วนอยากให้ตัวเองมีอนาคตที่ดีมากขึ้น พร้อมให้กับคนไทยและองค์กรเติบโตและไปได้ไกลกว่าเดิม

นิภัทรา ระบุว่า กลุ่มคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องรีบ Reskill-Upskill” ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

•              กลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ (Young Generation Students) – เสริมชุดทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กที่ไม่มีสอนในรั้วโรงเรียน เช่น การใช้ชีวิต Life Skills และ Future Work Skill เพื่อให้มีพื้นฐานทักษะสำคัญและวิธีคิดที่จำเป็น พร้อมรับมือโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

•              กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดแรงงาน (New Generation Workforce) – การผสมผสานทักษะจำเป็นใหม่ๆ ที่ต่อยอดและสร้างโอกาสให้เด็กให้เป็นคนที่มีศักยภาพสูง (High Performance) เพราะเมื่อเด็กกลุ่มนี้ก้าวเข้าตลาดแรงงานจะช่วยผลักดันองค์กรให้เป็น High Performance Organization เลือดใหม่จะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ วิธีการทำงานใหม่ๆ ในองค์กร

•              กลุ่มคนที่กำลังมองหาการเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง (Career Transitioning Employees) – SEAC ได้คัดสรรหลักสูตรผ่านการเป็นพันธมิตรกับสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ SimpliLearnในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับโลกการทำงานปัจจุบัน สำหรับกลุ่มคนที่กำลังมองหาการเติบโตในอาชีพเดิมหรือต้องการหาอาชีพใหม่ที่มั่นคง

•              กลุ่มเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Entrepreneurs & SMEs) – วิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความสะบักสะบอมของธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง SEAC (ซีแอ็ค) ต้องการช่วยองค์กร SMEs ให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้ ผ่านหลักสูตรและคอมมูนิตี้สำหรับผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ต่อยอดประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างเจ้าของกิจการด้วยกัน แนวคิดและหลักสูตรการบริหารธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการบริหารคนที่สร้างธุรกิจให้เติบโต

ทั้งนี้ SEAC พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายอัพสกิลคนไทยให้ได้มากกว่า 1 ล้านคน ภายใน 3 ปี และเดินหน้ารังสรรค์หลักสูตร การเรียนรู้ที่ทันต่อยุคสมัยให้กับคนไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์นำหลักสูตรชั้นนำจากพาร์ทเนอร์สถาบันการเรียนรู้ชั้นนำระดับโลกเข้ามาสอนอย่างเป็นทางการ 2 หลักสูตร คือ

1.             หลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset) จาก The Arbinger Institute

2.             หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) จาก The Ken Blanchard

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.