เอสซีจีได้รับรางวัล Asia IP Elite 2016 สามปีติดต่อกัน

Dec 21, 2016 U.Jirapan

 
รางวัลดังกล่าวจากงานประชุม IP Business Congress Asia 2016 จัดโดยนิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำระดับโลกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์
 
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส(กลาง)กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจียุทธนา เจียมตระการ(ขวา)ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลางเอสซีจีและดร.วิไลพรเจตนจันทร์(ซ้าย)ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี เอสซีจี ร่วมรับรางวัล “Asia IP Elite 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานประชุม IP Business Congress Asia 2016 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนงานประชุมดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำระดับโลกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์
 
รางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเอสซีจีที่มีความมุ่งมั่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง และมีความโดดเด่นทางด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีระบบที่ครอบคลุมการสร้าง (IP Creation)การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) รวมถึงมีการวิเคราะห์และวางแผนทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นของการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.