รพ.เจ้าพระยา Family Happiness

Jan 14, 2022 -None-

โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ “Family Happiness” โปรแกรม 1 ราคาท่านละ 3,699 บาท เมื่อซื้อ 2 ท่านขึ้นไปราคาท่านละ 3,500 บาท / โปรแกรม 2 ราคาท่านละ 6,899 บาท เมื่อซื้อ 2 ท่านขึ้นไปราคาท่านละ 6,500 บาท / โปรแกรม 3 ราคาท่านละ 7,899 บาท เมื่อซื้อ 2 ท่านขึ้นไปราคาท่านละ 7,300 บาท หมดเขต 9 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพิ่มเติมศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 โทร. 02-022-7636

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.