เบเยอร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

Jan 11, 2022 -None-

อนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์โดยสถาบันโรคผิวหนัง โดยมี อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบเยอร์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีรับมอบ ในฐานะที่กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในการจัดหาวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ติดตามกิจกรรมจากสีเบเยอร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.beger.co.th และไลน์ @begerpaint

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.