โอสถสภาจับมือยันฮีสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ พร้อมบุกตลาดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา

Jan 07, 2022 -None-

บริษัทโอสถสภาจำกัด (มหาชน) จับมือบริษัทยันฮีวิตามินวอเตอร์จำกัดพร้อมบุกตลาดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชาสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เดินหน้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงตั้งเป้าเริ่มจำหน่ายกลางปี 2565

นางวรรณิภาภักดีบุตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัด (มหาชน)หรือOSPผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศเปิดเผยว่าบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทยันฮีวิตามินวอเตอร์จำกัดเพื่อจัดตั้งบริษัทโอสถสภายันฮีเบฟเวอเรจจำกัดสำหรับค้นคว้าพัฒนา และทำการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วยใช้หรือมีส่วนผสมที่ทำจากกัญชา (cannabis) หรือกัญชง (hemp) หรือสารสกัดจากกัญชา/กัญชงโดยในขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยโอสถสภาถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 55ผ่านบริษัทโอสถสภาเอ็นเตอร์ไพรซ์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยขณะที่ยันฮีถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 45

หนึ่งในกลยุทธ์หลักของโอสถสภาคือการพัฒนาสินค้าที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเพื่อตอบกระแสการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรให้มีอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของโอสถสภาหลังจากมีการปลดล็อกกัญชง-กัญชาออกจากการเป็นสารเสพติดและสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นั้น โอสถสภาก็ได้ทำการศึกษาธุรกิจเครื่องดื่มผสมกัญชง-กัญชาอย่างละเอียดรอบคอบและมองเห็นถึงแนวโน้มการเติบโต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถนำคุณสมบัติของกัญชง-กัญชามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยยันฮีมีพื้นฐานธุรกิจด้านการแพทย์มีประสบการณ์จากศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา และยังเป็นผู้ผลิตวิตามิน วอเตอร์รายแรกในประเทศไทยทำให้มั่นใจในศักยภาพการพัฒนาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชาได้เป็นอย่างดีจึงเกิดเป็นความร่วมมือในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในครั้งนี้

“การร่วมลงทุนระหว่างโอสถสภาและยันฮีนับเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันช่วยตอบความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านการคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่นำคุณประโยชน์ของกัญชง-กัญชามาใช้อย่างเต็มที่ แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ในตลาด ซึ่งจะช่วยขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี" นางวรรณิภากล่าว

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.