กรุงศรียืนหนึ่ง-แบงก์แรกในไทย คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (Gold)

Dec 30, 2021 -None-

ไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบรางวัลระดับดีเยี่ยม (Gold Level) ในโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จาก ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) เมื่อเร็วๆ นี้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงการนี้ และยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของ   กรุงศรีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.