กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี

Dec 28, 2021 -None-

“รางวัลยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี- กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รับ 3 รางวัลใหญ่ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ รางวัลดีเด่น ด้านบริการธนาคารผ่านโมบายแอปพลิเคชัน จากงาน Global Retail Banking Innovation Awards 2021, รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านเทคโนโลยีสำหรับโมบายแอปพลิเคชัน สาขาบริการทางการเงิน และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่น สาขาการธนาคาร จากงาน Asian Technology Excellence Awards 2021 จากความสำเร็จของแอป “ยูชูส” (UCHOOSE) แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และความสำเร็จในการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานปรับโครงสร้างหนี้และติดตามหนี้ ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น

(ภาพจากซ้ายไปขวา)

  1. กิติศักดิ์ ตีระพิมลจันทร์         ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรุงศรี คอนซูมเมอร์
  2. รุ่งฤดี พรพัฒนาพันธุ์             กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  3. ฉัตราพร อิงคนันทวารี           ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารงานช่องทางดิจิทัล ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.