แอร์เอเชีย บินตรงสู่มัลดีฟส์-พนมเปญ ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเข้มข้น

Dec 23, 2021 -None-

สายการบินแอร์เอเชีย เริ่มบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทางระหว่างประเทศ จากดอนเมือง สู่มัลดีฟส์ เเละพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งนี้ สายการบินฯ ยืนยันมาตรฐานการคัดกรองผู้โดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุขสูงสุด สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางดอนเมือง สู่มัลดีฟส์ เเละพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั้ง 2 เส้นทาง มีอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ย โดยรวมทั้งขาเข้าเเละขาออกอยู่ที่ร้อยละ 70 โดยเที่ยวบินขาเข้า มัลดีฟส์ สู่ดอนเมือง มีอัตราขนส่งสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 85

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.