พรูเด็นเชียลฯ- ttb เปิดโปรลดหย่อนภาษีรับ 12.12 กับสิทธิพิเศษมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 11,200 บาท

Dec 09, 2021 -None-

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดตัวโปรโมชันแรงรับสิ้นปี 12.12 สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแผนประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีในช่วงเวลาใกล้สิ้นปี เพียงเป็นลูกค้าทีเอ็มบีธนชาต และซื้อประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5 (ttb e-value saver 12/5) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 (วันเดียวเท่านั้น) เตรียมรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ รวมถึงยังรับเพิ่มบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,200 บาท*

โดย “ทีทีบี อี แวลู เซฟเวอร์ 12/5 (ttb e-value saver 12/5)” เป็นประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ ที่จ่ายเบี้ยฯสั้นเพียง 5 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตยาวตลอดสัญญา 12 ปี  ด้วยเบี้ยฯเริ่มต้นเพียง 30,000 บาท  มีเงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุดถึง 5% ของทุนประกันภัย พร้อมนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อปีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเบี้ยฯ ซื้อกรมธรรม์ และดูผลประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง พร้อมรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที สะดวก ซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลาเพียงปลายนิ้วผ่านแอป ttb touch โดยไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด) นอกจากนี้หากซื้อประกันชีวิตด้วยบัตรเครดิตทีทีบี ยังสามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยได้ 0% นาน 3 เดือนได้อีกด้วย

การร่วมมือในการพัฒนาและเปิดตัว “ttb e-value saver 12/5” นี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่าง ทีเอ็มบีธนชาต ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยเลือกประกันที่พอดีกับชีวิต สร้างความคุ้มครองที่อุ่นใจ เพื่อนำไปสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคต รวมทั้งและสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่ระบบดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ผ่านทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมในทุกช่วงเวลา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ttbbank.com/plt12-5-pr

เงื่อนไขโปรโมชั่น 12.12 สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5

  1. เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกดังตาราง และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติโดยมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
  2. สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5 โดยชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี ในวันที่ 12 ธ.ค. 2564 เท่านั้น และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์  (Free-look) และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก ttb
  3. สำหรับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,200 บาท ธนาคารจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคารเท่านั้น และจะจัดส่งภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชัน (สิ้นสุดโปรโมชัน 31 .. 64)
  4. สิทธิ์ในการรับเงินคืน จะคำนวณจากเบี้ยประกันชีวิต รายปี ปีแรก ของแต่ละกรมธรรม์ และไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตมารวมกันเพื่อรับเงินคืนในมูลค่าที่สูงกว่าได้ โดยมูลค่าเงินคืนสูงสุดจำกัดที่ 10,000 บาท และจะได้รับ 1 ครั้ง ในปีแรกของการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  5. สำหรับการรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ บัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ ของทีทีบี ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติเท่านั้น ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันที่กรมธรรมได้รับการอนุมัติ กรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต หากผู้เอาประกันชีวิตไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทีทีบี ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน เงินคืนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการรับประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต
  7. ผู้เอาประกันชีวิตไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์การรับเงินคืนแก่ผู้อื่นได้  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการคืนเงิน และเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ธนาคาร ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
  8. กรณีสอบถามผลการคืนเงินตามโปรโมชันผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1428 ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับเงินคืน
  9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง
  10. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.