3,901
VIEWS

กสิกรไทยชูดิจิทัล แบงกิ้ง รุกตลาดภูมิภาค ด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS”

Dec 09, 2021 -None-

แม้ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจจะดำเนินอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตจากโควิด-19 แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคของธนาคารกสิกรไทยที่ยังสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจธนาคารในระดับภูมิภาคได้อย่างก้าวกระโดด โดยปี 2564 เติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 34% ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล    แบงกิ้งซึ่งสามารถเจาะเข้าถึงฐานลูกค้าจำนวนมากบนความสามารถที่มากกว่าการเป็นธนาคาร หรือ Beyond Banking เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยบน Digital Ecosystem

นอกจากนี้การบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS”  ที่เปลี่ยนให้ธนาคารเติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด  ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต” พร้อมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคารด้วย Banking-as-a-Service ซึ่งจะช่วยยกระดับสถาบันการเงินท้องถิ่นบนคอนเซ็ปต์ ESG Bank ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงทางการเงินให้กับลูกค้า พร้อมบริการทางการเงินเพื่อรองรับตลาด Digital Asset ที่จะเติบโตในตลาดภูมิภาคโดยเฉพาะในจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2566 จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจในต่างประเทศเป็น 5% ของรายได้สุทธิธนาคารทั้งหมด หรือมีรายได้เติบโตถึง 5 เท่า รวมถึงขยายฐานลูกค้าดิจิทัลเป็น 6.5 ล้านรายจากปัจจุบันที่มีอยู่ 1.6 ล้านรายและเพิ่มเป็น 10 ล้านรายภายในปี 2567

“อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงที่สุดและกลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี วันนี้เรามีทีมงานของเราอยู่ในแต่ละประเทศ เราเชื่อว่าเราจะสามารถเชื่อมภูมิภาคเหล่านี้เข้าหากัน และใช้พลังความสามารถของธนาคารกสิกรไทยช่วยทำให้ชีวิตส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าดีขึ้น” คุณภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงโอกาสในการเติบโตในตลาดภูมิภาค โดย คุณภัทรพงศ์ อธิบายเพิ่มเติมว่าการเติบโตครั้งนี้จะเปรียบเสมือน "METAMORPHOSIS" หรือการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างรวดเร็วตามเป้าธุรกิจที่ท้าทาย ภายใต้ 3 วิสัยทัศน์หลักแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต” คือ

Limitless Opportunity ธนาคารกสิกรไทยจะไม่ติดกรอบอยู่แค่การทำธุรกิจในประเทศไทย การเติบโตของธนาคารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกภูมิภาคอย่างไร้ขีดจำกัด

Seamless Connectivity ด้วยการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจาก KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP (KBTG) ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทั้งการลงทุน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ

Borderless Growth สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือศักยภาพ (Capabilities) ทุกๆ ด้านของคนกสิกรไทยที่จะต้องเติบโตได้อย่างไร้ขอบเขต

THE METAMORPHOSIS มีหลายความหมายแต่อันหนึ่งที่ผมมองก็คือวิวัฒนาการในเชิงความคิดของพวกเราที่เราเปลี่ยนแปลงปรัชญาการทำงานจากเดิมที่โฟกัสธุรกิจธนาคารเพียงอย่างเดียวไปสู่แนวคิดที่เป็น Beyond Banking สร้างโซลูชั่นต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในชีวิต ถึงเวลานั้นจะทำให้คุณภาพของเครดิตลูกค้าดีขึ้น ส่งผลให้สังคมและประเทศดีขึ้น เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีและความอุตสาหะของพวกเราที่ใส่ลงไป ซึ่งในที่สุดแล้วธนาคารกสิกรไทยก็จะกลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่ที่สวยงามพร้อมโบยบินออกไป”

คุณพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ขยายความถึง Limitless Opportunity  หรือการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อก้าวออกไปสู่โอกาสในทุกภูมิภาคของกสิกรไทยว่า

"METAMORPHOSIS ในมุมมองของผมคือต้องเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาด้วยความรวดเร็วและแตกต่าง ไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถอยู่รอด เราต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกและกระแสการมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิทัศน์ของโลกหลังโควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป นับเป็นโจทย์ที่มีความซับซ้อนและท้าทาย แต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้เร็ว”

โดยการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ส่งผลให้ภูมิทัศน์ของโลกหลังโควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป แบ่งได้เป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ

DECOUPLING เป็นโอกาสที่อาเซียนจะสามารถเชื่อมต่อกับ 2 ห่วงโซ่ คือจีนและสหรัฐ จากการเปิด กว้างต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับทั้ง 2 ขั้วอำนาจ

REGIONALIZATION 2.0 จีนผันตัวเองจากแหล่งผลิตสินค้าราคาถูกไปเป็นประเทศที่เน้นการส่งออก สินค้าไฮเทคและนวัตกรรม ขณะเดียวกันธุรกิจของจีนจะทยอยย้ายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง ประเทศอื่นโดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเป็นห่วงโซ่อุปทานของจีน เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภค ชนชั้นกลางจำนวนมาก

NEXT-GEN DIGITALIZATION Digital technology ช่วยขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ ผู้บริโภคและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของ SMEs อีกทั้งยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบรับการเปลี่ยนผ่านสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

DECARBONIZATION กระแสการมุ่งสู่สังคมที่ไร้คาร์บอนของนานาประเทศ โดยตั้งเป้าหมายการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ที่ท้าทาย นับเป็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนบนเส้นทางการเติบโตยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า

ขณะที่การมุ่งหน้าสู่ Seamless Connectivity หรือเติบโตอย่างไร้รอยต่อ เชื่อมต่อธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระดับโลกยังคงเป็นอาวุธสำคัญที่กสิกรไทยจะใช้สร้างการเติบโตในตลาดภูมิภาค โดย คุณเรืองโรจน์  พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท KBTG (Group Chairman – KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP) มองว่า จีนมีประชากรมากถึง 1,412 ล้านคน และมีการใช้โทรศัพท์มือถือสูงมาก ส่งผลให้ FinTech Landscape ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา KBTG ได้มีการจัดตั้งบริษัท ไคไท่ เทคโนโลยี จำกัด (KAITAI Technology Company Limited) ที่เซินเจิ้น โดยมีภารกิจหลัก คือการหาบุคลากรจีนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมาร่วมทีมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร พร้อมทั้งต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากฟินเทคในจีนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไปสู่ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน 

ความสำเร็จในก้าวปีแรกของ KBTG คือการมีส่วนร่วมใน 14 โครงการสำคัญ ครอบคลุมในทุกประสบการณ์ทางการเงิน ทั้งด้านการปล่อยกู้เงินฝาก การชำระเงิน รวมทั้งข้อมูลและการวิเคราะห์กับ 7 พันธมิตรสำคัญในประเทศจีน และมีแผนเพิ่มทีมงานให้ใหญ่ขึ้นถึง 12 เท่า ภายในปี 2569

“สิ่งที่เราจะทำคือการ Acquire เทคโนโลยีและหาโซลูชั่นพาร์ทเนอร์ที่จีนซึ่งมีเต็มไปหมด และมีความแอดวานซ์มาก เข้ามาใช้หรือทำการวิจัยพัฒนาร่วมกันแล้วนำมาใช้ในกสิกรไทยเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นอินโนเวชั่นของเราเองสำหรับนำไปใช้กับลูกค้าภายนอกทั้งที่ไทยและ AEC ทั้งหมด และเราต้องการเป็น Ecosystem Hub ในการ Connect กับ Bank Partner และ Customer ทั้งหมดด้วยวิธีคิดแบบ Fast  Fun Flow Feedback”

คุณภัทรพงศ์ เสริมว่า สำหรับ Borderless Growth การเติบโตอย่างไร้ขอบเขตไปพร้อมกับศักยภาพของ World Business Group ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของกสิกรไทย ซึ่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจธนาคารยุคใหม่แห่งภูมิภาค ด้วยการเดินหน้าธุรกิจตามโมเดล Kasikorn China ที่ดำเนินธุรกิจบนปรัชญา “Better Me” ที่มุ่งให้การสนับสนุนลูกค้าที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและมุ่งมั่นนำพาตัวเองสู่อิสรภาพทางการเงิน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG Bank ที่สร้างโอกาสการเข้าถึงทางการเงินให้กับลูกค้า

โดยธนาคารจะนำแนวคิดธุรกิจนี้ขยายไปยังเวียดนามที่ได้เดินหน้าด้วยดิจิทัล แบงกิ้ง อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ KBank Loan สินเชื่อดิจิทัลที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการขออนุมัติวงเงิน และ K PLUS Vietnam โมบาย แบงกิ้งที่ต่อยอดจากต้นแบบ K PLUS ในประเทศไทย และในอนาคตจะมีการเปิดตัวธุรกิจใหม่บนโมเดล Banking-as-a Service (BaaS) ในการให้บริการมากกว่าธุรกิจการเงิน ที่จะเริ่มที่เวียดนามเป็นแห่งแรก เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่มากกว่าในการเข้าถึงและบริการทางการเงิน

ส่วนของกัมพูชาจะมีการเปิดตัว Payroll Lending ที่ทำให้ลูกค้าได้รับสินเชื่ออย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันของพันธมิตร ในฝั่งสปป.ลาว ยังคงเดินหน้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานบริการ QR KBank จากปัจจุบันที่มี 1.3 แสนรายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินของลูกค้า และมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการที่จะช่วยยกระดับธุรกิจให้กับลูกค้าผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศนี้ให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของ ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอีกด้วย

เป้าหมายถัดไปคือการเชื่อมต่อกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่สุดและมีประชากรจำนวนมากที่สุดในภูมิภาค โดยเร่งสร้างพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจและส่งมอบบริการทางการเงินให้กับลูกค้าในอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ยังวางแผนจัดตั้งบริษัท K VISION FINANCIAL(KVF)เพื่อขยายการลงทุนด้านดิจิทัลในธุรกิจต่าง ๆ ด้วยเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มจำนวนพันธมิตรทางธุรกิจสู่การเป็น Ecosystem ทางการเงินในระดับภูมิภาค พร้อมชูแผนการสร้างบริการทางการเงินเพื่อรองรับตลาด Digital Asset ที่จะเติบโตในตลาดภูมิภาคโดยเฉพาะในประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม

จากเป้าหมายและพันธกิจทั้งหมด ทำให้จากนี้ไป WBG มองถึงการเพิ่มจำนวนพนักงานเป็น 1,037 คน ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นถึง 52% จากปี 2563 เพื่อขยายศักยภาพของทีมให้ไปสู่ความสำเร็จได้ และด้วยความตั้งใจที่จะเป็นองค์กรสำหรับ Talent ทั่วโลก ซึ่งธนาคารได้เสนอแนวคิด “World of Borderless Growth” เพื่อสื่อสารให้คนรุ่นใหม่เห็นโอกาสในการเติบโตอย่างไร้ขอบเขตทุกมิติ ทั้ง Personal Growth การเติบโตผ่านประสบการณ์ ทำงานจริงที่ท้าทาย Growth of Team การเติบโตร่วมกับทีมที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน Growth of Partners การเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรทั้ง Tech Company และ Startup ระดับโลก และ Growth of Community การเติบโตเคียงข้างกับสังคมผ่านทุกภารกิจ (Mission) ของ WBG ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ธนาคารกสิกรไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.