เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ปรับภาพลักษณ์ใหม่ Platinum “Bringing Fresh Fashion to You”

Dec 07, 2021 -None-

ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ธุรกิจเรือธง ของ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์อาหาร และอาคารสำนักงาน เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่สะท้อนตัวตนผ่านคอนเซปต์ Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” นำเสนอไอเดียแฟชั่นสดใหม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ พร้อมยกระดับประสบการณ์การค้าส่งแบบ 360 องศา ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการให้บริการ เชื่อมโยงพันธมิตร ผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้ากลุ่ม B2B และ B2C ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้พันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วนพร้อมเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยแพลทินัมตอกย้ำจุดยืนในฐานะ “ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” ท่ามกลางความท้าทายของทิศทางธุรกิจในปีพ.ศ. 2565 ประเดิมด้วยการปรับโลโก้ ควบคู่กับการเปิดตัวแพลตฟอร์ม E-Commerce ค้าส่งแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Platinum Online

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป กล่าวว่า      “ในยุคที่แนวโน้มกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการค้า เทรนด์ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทเชื่อมโยงโดยตรงต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ต้องปรับตัวให้สอดประสานกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี สำหรับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในฐานะศูนย์การค้าแฟชั่นค้าส่งและค้าปลีก ที่อยู่คู่กับ Wholesalers และ Retailers ชาวไทยและต่างชาติมายาวนานถึง 16 ปี ด้วยจุดยืนหลักคือ การเป็น“ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” โดยมุ่งนำเสนอสินค้าประเภทแฟชั่นที่เปลี่ยนรวดเร็วที่มีสินค้าใหม่เข้าทุกอาทิตย์ ซึ่งมีบทบาทในการสร้างกิจกรรมทางการค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมาโดยตลอด ในวันนี้บริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้าปรับเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ทุกมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจตลาดค้าส่ง และพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งค้าส่งและค้าปลีกในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด ท่ามกลางความท้าทายของโลกธุรกิจในอนาคต

นางสาวสุฐิตา กล่าวว่า เพื่อสะท้อนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้เน้นย้ำวิสัยทัศน์และจุดยืนในการดำเนินธุรกิจ  ด้วยการเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมปรับกลยุทธ์จาก Landlord เป็น Business Enabler ผู้สนับสนุนพันธมิตรให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจด้วยการนำเสนอไอเดีย หรือโอกาสทางธุรกิจ ผ่านสินค้าแฟชั่นที่สดใหม่ทันสมัย สร้างประสบการณ์การค้าส่งที่น่าประทับใจให้แก่คู่ค้าทุกภาคส่วน รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่องให้พร้อมต่อการเติบโตและเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มความต้องการทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า โดยแพลทินัมมุ่งมั่นจะเป็นศูนย์กลางการค้าส่งที่จะทำให้ทุกไอเดียทางแฟชั่นเป็นจริง ตลอดจนสามารถเฟ้นหาสินค้าแฟชั่นไอเดียสดใหม่ ในราคาที่จับต้องได้ สำหรับลูกค้าทุกคน ซึ่งนำมาสู่คอนเซปต์ใหม่ Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” 

ภายใต้แผนกลยุทธ์ดังกล่าว แพลทินัมจะนำเสนอประสบการณ์ Fresh Fashion เพื่อสร้างไอเดียสดใหม่ในทุกบริบท โดยยังคงจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ของแพลทินัมไว้ เริ่มตั้งแต่

- นำนวัตกรรมมาพัฒนา Digital Platform และระบบบริหารฐานข้อมูลแบบครบวงจร ตลอดจนนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Experience) ผ่านช่องทางออมนิชาแนล (Omni Channel) ที่ขยายเครือข่าย   บนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้เข้าถึงตัวลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก แล้วเชื่อมโยงกลับมาที่สินค้าและบริการ ในศูนย์การค้าแบบไร้รอยต่อ โดยล่าสุดเตรียมเปิด Platinum Online ซึ่งเป็นแพลทฟอร์ม E-Commerce    ที่มาพร้อมการให้บริการเลือกซื้อสินค้า ชำระเงิน จัดส่งได้ง่ายๆ จบครบวงจร พร้อมนำเสนอ Feature ใหม่ๆ   ที่สะดวกสบายในการค้นหาร้านค้า สินค้า บริการในหมวดหมู่ต่างๆ ภายในแพลทินัมได้ง่ายขึ้น

- การเน้นย้ำและคงซึ่งความสำคัญของกลุ่มลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้า B2B และลูกค้า B2C เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจนครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ 

1) การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้า รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยโครงการ

Platinum Empowering SMEs นอกจากนี้ยังจะพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM) เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น    กลุ่มลูกค้า B2B กลุ่มลูกค้า B2C และ Shopper ตลอดจน Partner หรือผู้ประกอบการร้านค้าของศูนย์การค้า ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ Big Data นำข้อมูล Insight ที่มีอยู่มากมายเหล่านี้ มาเปลี่ยนเป็น Action ให้ตรงใจกับผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด รวมทั้งยังจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างจุดแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนนำองค์กรสู่การพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

2) การปรับสัดส่วนร้านค้าให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุค Next Normal ให้มากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับให้มีโซนสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและเติมเต็ม Magnet ร้านค้าส่งแฟชั่นยอดนิยมให้มากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แพลทินัม โซน 3 ให้เป็นอีกหนึ่ง Magnet สำคัญของแพลทินัม พร้อมเผยคอนเซ็ปท์ใหม่ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุง Platinum Food Center บริเวณชั้น 6 เพื่อให้เป็น Food Destination ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของร้านค้า และรสชาติอาหาร พร้อมปรับพื้นที่นั่งให้สะดวกสบาย เพิ่มภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามทันสมัย

- การปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กร ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ Digitization Process โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานองค์กรให้กลายเป็นรูปแบบๆ Digitization โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับปรุงระบบ Work Flow หรือกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน  เพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบระบบการจัดการกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั้งหมด ทั้งการจัดทำ จัดการ และจัดเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร ในรูปแบบ Electronic Document หรือไร้กระดาษ ซึ่งจะสามารถทำงานให้มีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ช่วยลดปัญหาความล่าช้าผิดพลาด เสริมสร้างความปลอดภัย และลดต้นทุนได้ในระยะยาว ทำให้องค์กรมี “เวลา” ในการดึงเอาศักยภาพบุคลากรมาพัฒนางานด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่

- การปรับโลโก้แพลทินัมใหม่ให้ทันสมัยขึ้น ด้วยการลดสัดส่วนของชื่อให้กระชับเหลือเพียง Platinum ซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ในใจลูกค้าและได้รับการจดจำมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งปรับเฉดสีน้ำเงินเทาของแบรนด์ให้สดใสขึ้น   แต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมของแพลทินัมด้วยการนำ Font จากโลโก้เดิมของแบรนด์มาปรับใช้ในโลโก้ใหม่นี้ด้วย เพื่อสื่อสารว่าแพลทินัมพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่ยังคงความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของแพลทินัมไว้

ทั้งนี้กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนคอนเซ็ปต์Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” คือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาไปด้วยกันทุกภาคส่วน ทั้งทีมงานผู้บริหาร ผู้ประกอบการ พนักงานและลูกค้า ซึ่งต่างมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ Fresh Fashion ผ่านสินค้า บริการ บรรยากาศ โปรโมชั่น และการสื่อสารของแพลทินัมแบบ 360 องศา เพื่อให้เกิดคุณค่าและนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการปรับภาพลักษณ์ Rebrand ในครั้งนี้ จะตอกย้ำจุดยืน  ที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ของแพลทินัมให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” โปรดติดตามประสบการณ์ Fresh Fashion สดใหม่ของศูนย์การค้า Platinum ที่พร้อมจะพาคุณเต็มอิ่มไปกับภาพลักษณ์ที่สดใหม่         มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์และความน่าสนใจมากขึ้น ได้ที่ www.platinumfashionmall.com หรือ Facebook: Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

 

ศูนย์การค้า

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.