ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA เปิดห้องเรียนวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรม

Dec 03, 2021 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIAขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สานโครงการ “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” ต่อเนื่องในรุ่นที่ 3เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ และยกระดับองค์กรให้เติบโตและเข้มแข็งบนฐานนวัตกรรมโดยหลักสูตรในรุ่นนี้ได้ออกแบบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการเพื่อธุรกิจ (Manufacturing and B2B service)โดยกำหนดเป้าหมายให้เอสเอ็มอีที่เข้าร่วมจำนวน44 บริษัท ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างสรรค์จากฐานนวัตกรรมด้วยแผนงานที่พร้อมนำไปใช้ในธุรกิจจริงเมื่อสำเร็จหลักสูตรซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการตกผลึกความรู้ที่เข้มข้นในชั้นเรียนผ่านการถ่ายทอดมุมมอง กลยุทธ์ และประสบการณ์จากเหล่ากูรูซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญจาก NIA และ SCB ในแขนงต่างๆที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวให้กับผู้เข้าอบรมทุกบริษัทเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถแข่งขันได้ออกสู่ตลาด ทั้งนี้หลักสูตรยังมุ่งส่งเสริมการเชื่อมต่อเครือข่ายเอสเอ็มอีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อเกื้อกูลซึ่งกัน และช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายพัฒนนพงศ์ รานุรักษ์และนายธเนศ จิระเสวกดิรกผู้อำนวยการโครงการ NIA-SCB Innovation-Based Enterprise รุ่นที่ 3 ร่วมเปิดโครงการเมื่อเร็วๆ นี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.