กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิตร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ จัดโครงการ“ปลูกป่าบูรณาการ”จ. นครราชสีมา

Dec 03, 2021 -None-

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันการสร้างชาติจัดโครงการ “ปลูกป่าบูรณาการ”นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่5 จากซ้าย ) คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (คนที่ 6 จากซ้าย) บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติ (คนที่4จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรเสฏฐ์ศิริโรจนกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (คนที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธาน โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนในชุมชนบ้านบุกระทิง และอาสาสมัคร ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน10,000 ต้นในพื้นที่บ้านบุกระทิงตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าระยะยาว และมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการลดภาวะลดโลกร้อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์ โดยเป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯในการมุ่งมั่นสนับสนุนทุกความเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้Know You Can และตอกย้ำถึง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.