5,380
VIEWS

สยามพิวรรธน์ เตรียมองค์กรสู่ผู้นำค้าปลีกยุคดิจิทัล ปั้นนิวเจนสร้าง Talk of the World

Dec 04, 2021 -None-

60 ปีแล้วที่ “สยามพิวรรธน์” ยืนตระหง่านในฐานะผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ให้กับวงการค้าปลีกเมืองไทย และเป็นอีก 60 ปีเช่นกันที่องค์กรแห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ทุกครั้งไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็สามารถฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้อย่างสง่างาม ไม่เพียงแค่ปรับตัวเก่งเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้บุกเบิกรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่พลิกโฉมหน้าวงการค้าปลีกและสร้างสรรค์ผลงาน Talk of the World อยู่เสมอ

คุณอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าว ถึงปัจจัยที่ทำให้องค์กรฝ่าฟันมาได้ทุกวิกฤต ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานที่ฉีกแนวให้กับวงการค้าปลีกอยู่ตลอดเวลามาจาก 3 จุดแข็ง ประกอบด้วย ธุรกิจที่แข็งแกร่งในระดับโลกจนสามารถคว้ารางวัลระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สยามพิวรรธน์ได้รับในช่วงที่ผ่านมา และพันธมิตรที่แข็งแกร่งจับมือทำงานกันอย่างเหนียวแน่น ทั้งยังมี Ecosystem Partnership ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น คือบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน และมีดีเอ็นเอด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ ทำให้ฝ่าวิกฤตมาได้ทุกครั้ง

“คนของเรามีดีเอ็นเอของการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเก่ง และพร้อมที่จะเปลี่ยน เพราะเราถูกสอนมาให้เรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ และเป็น The 1st in the Market. จึงไม่ยึดติดกับความสำเร็จ หรือรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ ทำให้เรามีความคิดก้าวไปข้างหน้า หานวัตกรรมใหม่เข้ามาเสมอ”

เมื่อบุคลากรเป็นต้นทุนที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจค้าปลีก และจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต ตามพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้จะเกิดความไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้ตามมาอีกหลังจากโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์จึงลงทุนหลักพันล้านบาทริเริ่มกระบวนการ Digital Transformation เต็มรูปแบบนำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalization) เพื่อมอบประสบการณ์ 360° Customer Centric Experience รวมถึงสร้างจักรวาลแห่งประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อเพื่อเชื่อม “โลกคู่ขนาน” แบบ O2O รองรับค้าปลีกในโลกอนาคต

แน่นอนว่าทิศทางที่สยามพิวรรธน์มุ่งไป เป็น The 1st in the Market. ดังกล่าว จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย “คน” สยามพิวรรธน์ปฏิวัติธุรกิจค้าปลีกโดยเริ่มจากภายในองค์กรสู่ภายนอก โดยในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีการสรรหาพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ความสามารถหลากหลาย มาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อายุเฉลี่ยจากพนักงานประมาณ 2,300 คนนั้น ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เเละในช่วง 2-3 ปี หลังนี้ เราจึงมีสัดส่วนของกลุ่มพนักงานคนรุ่นใหม่ทางด้านไอที เเละเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาร่วมงานกับเราเพิ่มสูงขึ้นมาก

วันนี้สยามพิวรรธน์ถือเป็นที่ทำงานในอุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยการปรับกระบวนการทำงานภายในให้เกิดความคล่องตัว (Lean Process) และความรวดเร็วในการสร้างผลงาน (Agility) เพิ่มทักษะของคน เปิดกว้างทางความคิด Design Thinking และ Empower ให้ทำงานที่ท้าทายไปพร้อมกับความสนุก

คุณทัสพร จันทรี Head Organization Transformation สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า คนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมที่ต้องการทำงานที่สร้างคุณค่า บริษัทจึงสร้างสภาพแวดล้อม และกระบวนการทำงานในลักษณะมอบอำนาจการตัดสินใจ (Empowerment) ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพตัวเองได้ในแต่ละวัน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างผลงานระดับโลก ด้วยการทำงานเป็นโครงการธุรกิจพิเศษ หรือ Project Base โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 8-12 คนต่อทีม เพื่อให้แต่ละคนทำงานนำเสนอไอเดียที่จะต่อยอดได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่มีขีดจำกัด

“ที่นี่เราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผู้รับผิดชอบงานได้มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และคนเก่งๆ จากพันธมิตรองค์กรระดับโลกที่เข้ามาช่วยสยามพิวรรธน์พัฒนาโครงการระดับโลก นี่เป็นประสบการณ์อันมีค่าที่คนรุ่นใหม่ต้องการ”

สำหรับวิธียกระดับขีดความสามารถของพนักงานนั้น สยามพิวรรธน์มีเป้าหมายพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมในยุคดิจิทัล (Future Ready Workforce) ประกอบด้วย Skill Set ในแง่ของ Communications, Collaboration, Critical Thinking และ Creativity โดยจับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวางระบบการพัฒนาบุคลากรที่เอื้อต่อการคิดและพัฒนานวัตกรรม

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าจะเข้ามาสร้าง Future Skill เช่น Design Thinking และ Technology Innovation ที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจนวัตกรรม โดยจะร่วมมือกันกับสยามพิวรรธน์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสนับสนุนการทำโครงการนวัตกรรมร่วมกัน ถือเป็นโครงการนำร่องที่เราร่วมมือกับภาคเอกชน นำองค์ความรู้สำคัญมาช่วยสร้างและส่งเสริม "คน" ในองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในภาคเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  อีกทั้งยังช่วยเร่งยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนให้สามารถปรับฐานรองรับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเเละสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

คุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล ที่ปรึกษา สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวถึงวัฒนธรรมใหม่นี้จะประกอบไปด้วย การเน้นลงมือทำงานจริง และทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน และ Generation ต่างๆ ในองค์กร ทำให้เกิดการหลอมรวมของรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาช่วยโค้ช และคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มาพร้อมกับศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์

“สิ่งสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จำเป็นต้องทำงานเป็นอันหนึ่งเดียวกัน หรือ Work as One เราจึงสร้างกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็น Certified Scrum Master จำนวนมากเพื่ออำนวยการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบรุกรับฉับไว และยังมีโครงการ Change to Shine ปรับแล้วรอด เปลี่ยนแล้วรุ่ง โดยสร้างพนักงานจากทุกสายงานทำหน้าที่เป็นผู้นำ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า Change Warrior แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Change Agent มีหน้าที่ปฏิรูประบบการทำงานให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และ Employee Engagement Champion หรือผู้สื่อสารและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง Generation ต่างๆ”

สุดท้ายนี้ คุณอัมพร ย้ำว่า Purpose ที่ชัดเจนในการสร้างผลงาน Talk of the World ของสยามพิวรรธน์ประกอบกับการปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นแรงดึงดูดให้คนรุ่นใหม่อยากเข้ามาร่วมงานเพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกัน

มากกว่านั้นนี่คือหัวใจสำคัญในการสร้าง The 1st in the Market. ให้กับวงการค้าปลีกเมืองไทยของสยามพิวรรธน์ และเอาชนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.