กรุงศรีมอบชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation)

Nov 30, 2021 -None-

พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” แก่สำนักงานเขตยานนาวา โดยมี สุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงต้องยกระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” ดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) พิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อเร็ว ๆ นี้

พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” แก่สำนักงานเขตยานนาวา โดยมี สุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงต้องยกระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดยาและเวชภัณฑ์ “เต็มใจแบ่งปัน” ดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) พิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตยานนาวา เมื่อเร็ว ๆ นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.