SCBหนุนลูกค้าSME บ.ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ฯ คว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2021

Nov 30, 2021 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE Consultant) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทธุรกิจบริการ (Services) และบริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Gold Award ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading) จากเวทีประกาศผลรางวัล SMEs Excellence Awards 2021 จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้เสนอชื่อเอสเอ็มอีทั้งสองบริษัทเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้สามารถรับมือกับความท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัท UAE Consultant ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนบริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย ส่งออกและนำเข้าเครื่องจักรผลิตอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท ธนาคารมุ่งหวังว่าการสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการมีพลังในการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมี พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ ศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด เมื่อเร็วนี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.