OR รวมพลังพันธมิตร จัดหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 ที่พีทีที สเตชั่น พระราม 2

Nov 30, 2021 -None-

บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ผ่านมา โออาร์ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในทุกช่องทางที่จะสามารถช่วยการบรรเทาทุกข์ และเติมเต็มทุกความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกระจายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชน โดยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และธนาคารกรุงไทย ในการจัดพื้นที่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น พระราม 2 (ขาออก) ให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกพื้นที่โรงพยาบาล สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 186 วัน หรือกว่า 6 เดือน ซึ่งผลการดำเนินการครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรุงเทพ มหานครที่ต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ทั้งนี้ทางหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในสถานีบริการพีทีที สเตชั่น พระราม 2(ขาออก) ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนไปทั้งสิ้น จำนวน 119,109 ราย โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8  สนับสนุนระบบการลงทะเบียนผู้มาฉีดวัคซีนจากธนาคารกรุงไทย และมีอาสาสมัครของ โออาร์ จำนวน 157 คน เข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนในจุดต่างๆ จึงทำให้การบริการภายในหน่วยบริการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

“ภารกิจการเปิดบริการหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น พระราม 2 (ขาออก) นี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ โออาร์ โดย โออาร์ ได้รับโล่...ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจากโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิด “Living Community" ของพีทีที สเตชั่น ที่พร้อมเป็นศูนย์กลางให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกัน และเติมเต็มทุกความสุขให้กับทุกคน” บุญมา กล่าวเพิ่มเติม

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.