“MC” โอนเงินปันผล 25 พ.ย.นี้ หนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ รับเปิดเมืองเต็มรูปแบบ

Nov 29, 2021 -None-

บมจ.แม็คกรุ๊ป หรือ “MCเดินหน้าโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น 25 .. นี้ หลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ 28 ..2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2564 อีก 0.20 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายหุ้นละ 0.55 บาท แถมจ่ายเงินปันผลเกินนโยบายมาตลอด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-8% เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถือว่าสูงกว่ามาก เงินสดที่ไหลเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น และนำไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ หลังเปิดเมืองเต็มรูปแบบ ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังคงเก็บหุ้นเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง!!! ตอกย้ำ ถึงความมุ่งมั่นผลักดันบริษัทเป็นบริษัทค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ชั้นนำของไทย พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.