4,996
VIEWS

ธรรมชาติ สาเหตุความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตผงซักฟอก

Nov 19, 2021 -None-

เรื่องโดย ฟาร์ฮานา โมห์ นาซีร์

ปัญหาต่อเนื่องของสภาพภูมิอากาศแปรปรวนจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจไทย จากการที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจเติบโตเป็นอันดับท 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวโลก ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงพายุรุนแรงและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบที่สำคัญต่อประเทศทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว หรือการค้า

พายุหิมะครั้งใหญ่ในเทกซัสที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีหรือเหตุการณ์เรือขวางทางเข้าออกคลองสุเอซต่างก็เป็นแค่เหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้เกิดภาวะสะดุดในห่วงโซ่และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานข้ามทวีปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อราวๆ 4 ปีก่อนแหล่งใจกลางอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาบริเวณอ่าวเม็กซิโกเกิดหยุดชะงักการทำงานขึ้นเนื่องจากถูกโจมตีโดยพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ ซึ่งรัฐเทกซัสเคยรอดพ้นจากเฮอร์ริเคนหรือปรากฏการณ์ลมวนขั้วโลกมาแล้ว แต่เพราะสภาพภูมิอากาศแปรปรวน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตทางสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ 5 ปีก็เป็นได้ เหตุการณ์ต่างๆ ระดับโลกเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาและการขนส่งวัตถุดิบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แม้กระทั่งต่อผู้ผลิตผงซักฟอกในไทยเองหรือที่ใดก็ตามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยสาเหตุเช่นนั้นผู้ผลิตผงซักฟอกจะมองหามาตรการใดมาช่วยป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ที่ส่งผลกระทบต่อราคาและความพร้อมของเคมีภัณฑ์ได้บ้าง วงการนี้ก็กำลังตั้งคำถามถึงการจัดการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งคำตอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้นคือ การแทนที่สารลดแรงตึงผิวบางส่วนในสูตรผงซักฟอกด้วยเอนไซม์ เอนไซม์ถือเป็นสารเติมเต็มชีวภาพที่คุ้มค่าที่ช่วยให้สารลดแรงตึงผิวดึงคราบสกปรกออกจากสิ่งทอได้ง่ายขึ้น ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้สารลดแรงตึงผิวและช่วยมอบประสบการณ์การซักที่สะอาดขึ้นแก่ผู้บริโภคด้วย

นอกจากนี้เอนไซม์ยังนับเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าที่มั่นคงและต่างออกไปมันจึงไม่เป็นเรื่องของความอุปทาน เพราะนอกจากจะเชื่อถือได้จริงแล้วเอนไซม์ยังมีราคาที่คงที่กว่าด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วยปกป้องผู้ผลิตและผู้บริโภคจากความผันผวนในตลาดเคมีภัณฑ์ได้

ประโยชน์อื่นๆของเอนไซม์ยังรวมไปถึงการใช้พลังงานที่ลดลงและช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายจากโรงงานผลิตผงซักฟอกรวมไปถึงการใช้งานจากผู้บริโภค โดยภาพรวมถือว่าเป็นการช่วยลดรอยเท้านิเวศน์หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นกุญแจอันสำคัญที่นำไปสู่มาตรการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 13 ว่าด้วยเรื่องการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ในฐานะผู้นำของโลกด้านการผลิตเอนไซม์สำหรับการใช้ในครัวเรือนนั้น โนโวไซม์ได้ผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับหลักการดำเนินธุรกิจ แนวทางหลักสามประการของเราคือ เพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงคุณค่าด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม เราบรรลุเป้าหมายของเราผ่านการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น ในราคาที่ดึงดูดใจและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

คุณค่าต่อผู้บริโภคนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผงซักฟอกสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าได้ทันตามความต้องการของผู้บริโภคแม้จะเกิดการหยุดชะงักในการขนส่งวัตถุดิบหลักก็ตาม เอนไซม์จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอนไซม์ช่วยปรับปรุงสูตรและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือนได้อย่างไรได้ที่ ปรับปรุงสูตรใหม่ด้วยเอนไซม์ หรือติดต่อตัวแทนในประเทศไทยของเราได้แล้ววันนี้ที่

Worawat Sukpanich ([email protected]/ +66645853097)/

Monpicha Sukpaisarnpongsa ([email protected]/ +66979956492)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.