SABINA คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2021

Nov 04, 2021 -None-

บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)  หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ SABINA ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์และความเท่าเทียมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับสังคมและส่วนรวมผ่านโครงการต่างๆ ที่ SABINA ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ผ่านการผ่าตัดแล้ว โครงการ Zero Waste รวมถึงโครงการสร้างความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้สินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.