มูลนิธิอิออนฯ สนับสนุนเครื่องHigh Flow Oxygen Therapy ให้แก่รพ.ในจ.สุรินทร์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด

Nov 04, 2021 -None-

สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งมอบเครื่อง High Flow Oxygen Therapy จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 350,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรัตนบุรี และโรงพยาบาลศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนเครื่องมือการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในส่วนภูมิภาค โดยมีนายแพทย์ภูวเดช สุรโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ  ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งอาหารและน้ำดื่ม

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.