กรุงศรี สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จำนวน 10,217 ล้านบาท บริการผ่านสาขา/เอทีเอ็มทั่วประเทศ

Dec 22, 2017 -None-

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน))  เตรียมสำรองเงินสดสำหรับการให้บริการที่สาขาและเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 10,217 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 7,625 ล้านบาท และผ่านช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 2,592  ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 661 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,536 เครื่องทั่วประเทศ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.