TMA และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ เฟ้นหายอดนักวิจัยไทย เพื่อรับรางวัล ประจำปี 2564

Nov 01, 2021 -None-

นักวิจัยไทยโชว์ผลงานนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากโครงการ “ ทรายแมวที่ทำจากมันสำปะหลัง ” และโครงการ"กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษอัจฉริยะ” ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นได้แก่ โครงการ “ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย”โดยทั้งหมดจะเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2565

 

ตามที่สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group : TMA-TIMG) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกันจัดงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2021ในหัวข้อ “ Harnessing Innovation for Future Growth ”เพื่อเป็นแพลตฟอร์มแห่งการแบ่งปันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญและนักเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก รวมทั้งเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งผ่านการเข้ารอบสุดท้ายของรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ปี 2564

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group- TIMG)สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)กล่าวว่า “ปีนี้เราจัดงานภายใต้แนวคิด “HARNESSING INNOVATION FOR FUTURE GROWTH” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกธุรกิจที่พบความไม่แน่นอนจากวิกฤติ COVID-19  ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสอันมากมายที่ซ่อนอยู่  การมี “Open Innovation” จึงเป็นรากฐานการทำงานร่วมกันในอนาคต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ การแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ปัญหา และช่วยสร้างชื่อเสียงได้ในเวลาเดียวกันคือปัจจัยความสำเร็จ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้โคนมสามารถให้ผลผลิตเร็วขึ้นกว่าเดิม 4–5 เดือน และปริมาณเพิ่มขึ้น 15% คือการพัฒนาศักยภาพที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของคนไทยอย่างแท้จริง”

 

ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ได้แก่ โครงการ “ กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษอัจฉริยะ” ของผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนำต้นไม้พันธุ์ดีที่สามารถดูดซับความเร็วลมมารวมกันสร้างเป็นนวัตกรรมกำแพงต้นไม้ฟอกอากาศ และโครงการ “เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อผลิตภัณฑ์ทรายแมว “ ของดร.ลัญจกร อมรกิจบำรุง สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำเทคโนโลยีกระบวนการ Pregelatinizationกับความดันที่เหมาะสมมาปรับปรุงคุณสมบัติเชิงโมเลกุลของมันสำปะหลัง จนทำให้สามารถดูดซับของเหลวได้ดี รวดเร็ว เหนียว และจับตัวเป็นก้อนได้ ก่อให้เกิด “ ผลิตภัณฑ์ทรายแมว “ ที่ดูดซับกลิ่นโดยไม่ใช้สารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังมากขึ้นถึง 10 เท่า ปรับจาก 7–8 บาท เป็น 80–100 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งมีความพร้อมในการผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ทรายแมวในตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 2.8 แสนล้านบาทต่อปี ปัจจุบันส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย เวียดนาม และกำลังเจรจากับ อิตาลี ญี่ปุ่น ที่จะส่งผลต่อการสร้างตลาดเชิงบวก และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นอย่างน่าจับตามอง

 

ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2564ได้แก่ รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ซึ่งวิจัยพัฒนา “ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย” โดยนำข้อมูลการเลี้ยงดูโคนมของเกษตรกรทั่วประเทศไทยมาประมวลผลร่วมกันเพื่อทำนายความสามารถทางพันธุกรรมระดับจีโนม และผสมผสานกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงดูง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตน้ำนมได้เร็ว และมากกว่าเดิม จึงช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเลี้ยงดู แต่เพิ่มปริมาณผลผลิตให้เกษตรกร  จึงช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจของอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างน่าชื่นชม

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้มอบช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ทุกท่านที่ได้รับรางวัล

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.