8,929
VIEWS

มูลนิธิโคคา-โคล่า และมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนสู้ภัยโควิด-19

Nov 09, 2021 -None-

การประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพันธกิจที่สำคัญของโคคา-โคล่า เสมอมา โดยหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจนี้ในประเทศไทยได้แก่ “มูลนิธิโคคา-โคล่า” ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลภายใต้เดอะ โคคา-โคล่าคัมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และ “มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย” ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย กล่าวคือ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิทั้ง 2 ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาทุกข์และผลกระทบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทำงานผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร ผู้คนในชุมชน และอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ตลอดจนมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันท่วงที นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้ง 2 มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้รวมกันแล้วกว่า 21 ล้านบาท โดยเป็นเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่ากว่า 14 ล้านบาท และจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยอีกกว่า 7 ล้านบาท

โดยล่าสุด มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 68,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ และแจกจ่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการตรวจโควิด-19 และสนับสนุนการดำเนินงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดสรรผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่กักตัว หรือรักษาตัวที่เหมาะสม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน

คุณคลาวเดีย ลอเรนโซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โคคา-โคล่า ภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกใต้ กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า ทาง  โคคา-โคล่า มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาผลกระทบของโควิด -19 ในประเทศไทย และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจโควิด-19 ด้วยการทดสอบเบื้องต้นได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

มูลนิธิโคคา-โคล่า จึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนกว่า 2 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงยังคงมีจำนวนสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังมีประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุข และการตรวจโรคโควิด-19 ได้อย่างทันที ซึ่งการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจให้ได้ มากที่สุดจะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ดีที่สุดอีกทางหนึ่ง

ทางด้าน คุณซาเดีย แมดส์เบิร์ก ประธานกรรมการ มูลนิธิโคคา-โคล่า กล่าวเสริมว่า มูลนิธิโคคา-โคล่า ตระหนักดีว่า วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ยังไม่จบลงง่าย ๆ และยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนที่ยังต้องการความช่วยเหลือ โดยทางมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในประเทศไทย ในการเป็นสื่อกลางเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาต่อไป”

สำหรับการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะนำเงินไปใช้เพื่อดำเนินการจัดซื้อแจกจ่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงจากชุมชน 30 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองและหาดใหญ่ และใช้ในการสนับสนุนระบบคลาวด์ที่สำหรับการดำเนินงานของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ที่ลงทะเบียนจัดสรรผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่กักตัว หรือรักษาตัวที่เหมาะสม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation ต่อไป

“มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา”  ยังได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ ทาง    มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 12 ล้านบาท ผ่านองค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือชุมชนอย่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือเอสโอเอส เพื่อสนับสนุนภารกิจการแจกจ่ายชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนอาหารให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

โดยการสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จะได้รับเงินจำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 9 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ จำนวนมากกว่า 31,000 ชุด ให้กับเด็กๆ และครอบครัวในชุมชนใน 15 จังหวัด เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคระบาดในชุมชน และชุด PPE จำนวนมากกว่า 6,000 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน 12 โรงพยาบาล พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการดูแลทางด้านสาธารณสุขได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

ส่วนการสนับสนุนอีกประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 3 ล้านบาท ทางมูลนิธิโคคา-โคล่า ได้มอบให้แก่มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือเอสโอเอส สำหรับการส่งต่ออาหารส่วนเกินจากผู้บริจาคไปยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อลดขยะอาหาร รวมถึงการจัดซื้ออาหาร และปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างข้าวสาร ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและเป็นกลุ่มเปราะบาง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นอกจากนี้ “มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย” ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2.75 ล้านบาท แก่มูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้าย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มจิตอาสาด่านหน้า

คุณนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย  กล่าวว่า “โคคา-โคล่า ตระหนักดีว่า ธุรกิจของเราจะคงอยู่ไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนที่ดีจากสังคมและชุมชนเสมอมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนกิจกรรมและองค์กรที่ทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งการระบาดและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ผ่านการสนับสนุนที่เราได้รับจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจากเงินสนับสนุนของมูลนิธิโคคา-  โคล่า ประเทศไทยเอง

ในส่วนของการมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้าย เรามองว่า ทั้ง 2 หน่วยงานได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกกัก ตัวที่บ้าน  (Home Isolation) เราจึงขอร่วมเป็นกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป”

สำหรับการสนับสนุนครั้งนี้ มูลนิธิโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิกระจกเงาเป็นจำนวน 1,375,000 บาท เพื่อระดมซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอรักษาตามสิทธิ์ในโรงพยาบาล โดยมูลนิธิกระจกเงาในฐานะองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีศักยภาพในการจัดการกับสภาวะวิกฤตได้ดำเนินกิจกรรม “ช่วยกันเอง” เพื่อระดมถังออกซิเจน และเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเงินสนับสนุนในครั้งนี้ถูกนำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 และ 10 ลิตร และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่รอการรักษาเป็นจำนวนมาก

รวมถึงมอบเงินสนับสนุนอีกจำนวน 1,375,000 บาท มอบให้กับจิตอาสากลุ่มเส้นด้ายเพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรม “ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย” ให้แก่จิตอาสาจำนวน 500 คน ได้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือ ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว เฟสชิลด์ หมวกคลุมผม ถุงขยะ และยาที่จำเป็น รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน

ยิ่งไปกว่านั้น มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ยังสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” มูลค่า 4.5 ล้านบาท ผ่านทางโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขและสถาบันอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหอการค้าไทย รวมทั้งหมด 44 จังหวัด ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์อีกด้วย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.