KKP ผลิตถุงสวมเท้ามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Oct 29, 2021 -None-

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย พัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด และ สิริศักดิ์ ทัตตานนท์  ผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขานนทบุรีเป็นผู้แทนมอบถุงสวมเท้าจำนวน 3,000 คู่ ที่ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ KKP  ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ ‘อาสา สร้างโอกาส (KKP VolumTeam)’  เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สำหรับใส่หุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโควิด-19  โดยมี นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสาภายใต้โครงการอาสา สร้างโอกาส (KKP VolumTeam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน KKP ได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

ส่งมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.