ส่องเทรนด์การลงทุน: คว้าโอกาสการลงทุนในสหรัฐอเมริกา มหาอำนาจของเศรษฐกิจโลก

Oct 28, 2021 -None-

ธนาคารยูโอบีคาดว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก1 จะยังคงครองอำนาจและขับเคลื่อนตลาดการเงินของโลกต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า หลังจากผ่านปีที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ต้องมีการล็อกดาวน์ในปี 2020 สหรัฐฯ สามารถฟื้นตัวและกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ จากปัจจัยที่มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง การผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลัง เราคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาเติบโตถึงร้อยละ 6 ในปี 25642 และมีอัตราการเติบโตในระดับปานกลางในปี 2565

 

ความเป็นผู้นำระดับโลกของบริษัทอเมริกัน

 

บริษัทในสหรัฐอเมริกายังคงโดดเด่นและมีอิทธิพลอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรมของโลก อาทิ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั่วโลก3 มีบริษัทที่เป็นสัญชาติอเมริกันสูงถึงร้อยละ 73 อุตสาหกรรมสุขภาพ (Healthcare) ยังคงมีความสำคัญกับตลาดหุ้นในสหรัฐฯ4 ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าตลาดในอุตสาหกรรมนี้ ตลาดผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีมูลค่าถึง 20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสทางธุรกิจมากมาย และช่วยให้บริษัทในสหรัฐฯ สร้างรายได้ถึงร้อยละ 41.3 ของรายได้ของบริษัททั่วโลก5 

 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการพัฒนา และมีสภาพคล่องมากที่สุด

 

ตลาดหุ้นของสหรัฐเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุด มีการพัฒนา และมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก คิดมูลค่าเป็น ร้อยละ 41 ของหุ้นทั่วโลกและร้อยละ 40 ของตราสารหนี้ทั่วโลก ตลาดหุ้นในสหรัฐฯ ยังมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 46 ของตลาดหุ้นทั่วโลก นอกจากนี้ความพร้อมจากภาคธนาคาร บริษัทจัดการลงทุน และธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่พร้อมให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนแก่บริษัทสตาร์ทอัพ และธุรกิจที่กำลังเติบโต ทำให้ตลาดสหรัฐฯ เป็นที่สนใจของบริษัทต่างประเทศจำนวนมาก

 

ผู้นำด้านนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง

 

จากดัชนีนวัตกรรมโลกปี 2020 สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในสามประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก6 สิ่งนี้ทำให้สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงการดูแลสุขภาพและการเงิน สหรัฐฯ ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการวิจัยระดับโลกที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีรายได้สูง จากการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

แม้จะมีการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงของการลงทุนในสหรัฐฯ ดังต่อไปนี้:

 

ความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2564  ประกอบกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 837 ของไวรัสที่แพร่กระจายในสหรัฐอเมริกา ทำให้การหยุดชะงักในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

 

สหรัฐอเมริกาอาจใช้นโยบายกีดกันทางการค้า เช่น Buy American Act ภายใต้ข้อบังคับใหม่จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงวัสดุก่อสร้าง จะต้องผลิตในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าวัสดุนั้นจะมีราคาแพงกว่าก็ตาม แคมเปญ Buy American จึงเป็นการจำกัดการแข่งขัน เพิ่มต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการ และอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของสหรัฐฯ

 

ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่น โดยใช้ความเชี่ยวชาญของผู้จัดการการลงทุนมืออาชีพเพื่อระบุบริษัทที่มีคุณค่าภายในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ สิ่งสำคัญในการลงทุนคือต้องสร้างสมดุลของพอร์ตการลงทุน และกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน และลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 

 

ที่มา: UOB Outlook for H2 2021

 

โดยยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

 

________________________________

 

1 World Bank, United Nations, by nominal GDP

2 UOB Quarterly Global Outlook 4Q2021

3 S&P Down jones indices

4 US GDP as of 2020, Bureau of economic analysis

5 MSCI Equity Indices, as of end Q1 2021

6 New financial market growth index 2019

7 Source: Centers for Disease Control and Prevention

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.