“หนองคาย” สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่! แห่งลุ่มแม่น้ำโขง

Oct 22, 2021 -None-

ท่ามกลางวิกฤติของโรคระบาดตัวร้ายอย่างโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบทั่วทุกแห่ง แต่ก็ไม่สามารถหยุดประวัติศาสตร์แห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยได้ พิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์จากปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแห่งลุ่มแม่น้ำโขง “หนองคาย” กับงานเทศกาลออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  และความมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคโลก 1 เดียวเท่านั้น! งาน “ประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก” ประจำปี 2564 ที่เกิดขึ้นอย่างประทับใจ

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดหนองคาย,นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย รวมทั้งคุณเอ พศิน และอาจารย์ก้อนคำ และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมงานฯ  ณ ลานวัฒนธรรม พญานาคคู่ ริมโขง จังหวัดหนองคาย เมื่อเร็วๆ นี้

มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน“ประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก” ประจำปี 2564  กล่าวถึง งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก ว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดหนองคาย ซึ่งบั้งไฟพญานาคถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และในพื้นที่แต่ละอำเภอจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวจังหวัดหนองคายอย่างแท้จริง เช่น พิธีรำบวงสรวงบูชาพญานาค, ไหลเรือไฟบูชาพญานาค และการลอยกระทงกาบกล้วย ซึ่งหนองคายมีการลอยกระทง 2 ครั้ง ใน 1 ปี เพื่อสักการะบูชาแม่น้ำโขง และองค์พญานาคราช

ตามความเชื่อการปรากฏการณ์ของบั้งไฟพญานาคเป็นการสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ ตลอดจนการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และการทำบุญสักการะขอพร ตามรอยองค์พญานาคราช ใน 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดหนองคาย คือ 1. หลวงพ่อพระใส  วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง , 2.พระธาตุหล้าหนอง พระธาตุกลางน้ำ, 3.ประติมากรรมพญานาค 2 องค์ ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดลำดวน, 4.พระธาตุบังพวน, 5.หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ, 6.รูปหล่อขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทศน์รังสี วัดหินหมากเป้ง, 7.ถ้ำดินเพียง วัดศรีมงคล, 8.ถ้ำพญานาค วัดไทย โพนพิสัย, 9.พระธาตุโพนจิกเวียงงัว

ทั้งนี้ วันออกพรรษาในปี2564นี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564  ซึ่งจังหวัดหนองคายยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่สืบไปคู่กับคนจังหวัดหนองคาย รวมถึงให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยทางพื้นที่ในแต่ละอำเภอได้กำหนดจุดพื้นที่ และจำนวนผู้เข้าร่วมรับชมบั้งไฟพญานาคไว้อย่างชัดเจน พร้อมรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ทางจังหวัดหนองคายจึงยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ ในการเตรียมความพร้อม และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้  ให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมของตนเอง ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทาง หากจะเข้าชมบั้งไฟพญานาคตามจุดต่างๆ นั้น ต้องเช็คข้อมูล ลงทะเบียน เพื่อเข้าชมบั้งไฟพญานาคในจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าชมไม่ให้เกิดความแออัด และให้ปฏิบัติตามาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยด้วย

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบ New Normal ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ Rapid Test ที่มีผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง มีเอกสารรับจากสถานพยาบาล เพื่อยืนยันก่อนเช้าชมบั้งไฟพญานาค ณ จุดคัดกรองของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ตาม D-M-H-T-T-A จากสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย คือ1) Distancing :การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 2)Mask wearing: การสวมหน้ากากผ้า 3)Hand washing: การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 4)Temperature: ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 5)Testing: การตรวจหาเชื้อ 6)Application: Thai Cha na การสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ 

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเอง ครอบครัวและคนที่เรารัก เชิญร่วมสักการะ บูชาองค์พญานาค -ร่วมทำบุญ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท่องเที่ยว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.