10,456
VIEWS

"เอ็กโก กรุ๊ป" เรียนรู้ ปรับตัว ฝ่าวิกฤตโควิด สร้างธุรกิจพร้อมช่วยสังคม

Oct 28, 2021 -None-

“โควิด-19” ได้เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาล แม้ในอนาคตสถานการณ์การแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลง แต่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของผู้คนทั่วโลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจทุกแห่งรวมถึง
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ในการเรียนรู้ ปรับตัว และต่อยอดประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์กรท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย ควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า แม้อุตสาหกรรมพลังงานไม่ใช่อุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผล กระทบจากโควิด-19 แต่บริษัทก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น ราคาและปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักเป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงทั่วโลก ด้านโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากผลกระทบเรื่องแรงงานในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน แต่บริษัทได้ปรับแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด 

 

“นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องการเดินทางยังกระทบต่อการเจรจาธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ โควิด-19 ทำให้เราทำงานยากขึ้น บริษัทจึงต้องปรับตัว ปรับการทำงานแบบ New Normal ซึ่งถือว่ามีความท้าทาย แต่เราก็ยังคงทำได้สำเร็จ โดยล่าสุดบริษัทได้เข้าไปลงทุนใน 
โรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิต 972 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองลินเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมิถุนายน 2564”

ในภาพรวมการดำเนินงาน เอ็กโก กรุ๊ป ยังสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) โดยบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการเตรียมการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่กระบวนการทำงานในสำนักงาน และการเดินเครื่องในโรงไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผน BCP จนถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้าทั้งหมดในกลุ่มเอ็กโก ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 29 แห่ง ยังคงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น

สำหรับมาตรการดูแลพนักงานช่วงวิกฤตโควิด-19 เอ็กโก กรุ๊ป มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป ทุกคน โดยได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกและเชิงรับทุกวิถีทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ขั้นสูงสุด มาตรการเชิงรุก บริษัทได้ให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และได้เพิ่มสวัสดิการดูแลค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนทางเลือกให้พนักงานอีก 1 เข็ม เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งสำหรับองค์กรและสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่ม สำหรับพนักงานทุกคนด้วย

ในขณะที่มาตรการเชิงรับ หากพบพนักงานติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน บริษัทจะประสานการตรวจหาเชื้อ 
โควิด-19 การหาเตียงกับสถานพยาบาล หรือ Hospitel และจัดเตรียม “กระเป๋าห่วงใย” ที่บรรจุชุดยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการกักตัวรักษาที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติมาตรการ Home Isolation

 

นอกจากความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้ร่วมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ ด้วยการส่งมอบความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ ทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์และหยุดยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทยด่านหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงทั่วประเทศ และชุมชนในพื้นที่ที่เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจหรือมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ทั้งการบริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อให้หายขาดจากโรคและกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง การป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตลอดจนสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

“ตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป ได้ร่วมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตรวมวงเงินช่วยเหลือจำนวน 51 ล้านบาท เรายังคงเดินหน้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์ หยุดยั้งการแพร่ระบาด  และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย  ด้วยความปรารถนาให้ประเทศไทยข้ามพ้นวิกฤตโควิด-19  และคนไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด”
คุณเทพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.