10,016
VIEWS

“MG Together For Better Thailand” Hero Power พลังที่มาจากการร่วมมือกัน

Nov 02, 2021 -None-

การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 2 ปี ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งภาพรวมเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ และการดำรงชีวิตของผู้คน ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ท่ามกลางการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ “เอ็มจี” ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ พร้อมขับเคลื่อนโครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ด้วยการจับมือร่วมกับพันธมิตรหลากหลายหน่วยงาน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ และเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า สังคมไทยและคนไทยได้ให้โอกาสและการยอมรับ พร้อมเชื่อมั่นในองค์กร และแบรนด์ “เอ็มจี” เป็นอย่างมาก

ดังนั้น “การตอบแทน” จึงเป็นหน้าที่สำคัญของชาวเอ็มจี และพร้อมจะให้ความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือ และทำประโยชน์ให้กับสังคมในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยความเต็มใจ และตั้งใจ ลงมือปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจัง นับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระลอกแรกเริ่มต้นขึ้น

“เราเชื่อว่า ‘การร่วมมือกัน’ จะทำให้มีพลังเพื่อเอาชนะอุปสรรคและข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากยิ่งต่างๆ ไปได้ จึงจัดทำโครงการ Together For Better Thailand ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร และสนับสนุนหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของการจัดทำโครงการดังกล่าว เอ็มจีได้สนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รวมถึงการดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ อีกด้วย”

โครงการ Together For Better Thailand จัดขึ้นเพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและเป็นพลังใจให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยเข้าไปร่วมมือกับพันธมิตรและสนับสนุนหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ผ่านการจัดทำภารกิจต่างๆ มากมายในหลากหลายมิติ อาทิ

ส่งต่อความช่วยเหลือระดับมหภาค: เอ็มจีได้ประสานการสนับสนุนจาก บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทแม่ของเอ็มจีในประเทศจีน ในการจัดหาหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า 400,000 ชิ้น สำหรับส่งมอบให้กับ “กระทรวงมหาดไทย” จำนวน 300,000 ชิ้น เพื่อกระจายต่อไปให้กับประชาชนทั่วประเทศ และส่งมอบให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในระดับชุมชนครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

จนถึงการระบาดรอบล่าสุด เอ็มจียังเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของ “กระทรวงสาธารณสุข” ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ และของใช้จำเป็น อาทิ ชุด PPE อุปกรณ์ Face Shield เทอร์โมมิเตอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากผ้า เจลล้างมือ รวมถึงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤติครั้งนี้

ผนึกกำลังกับภาคเอกชน: สนับสนุนรถยนต์เอ็มจี ด้วยการส่งมอบรถกระบะ MG EXTENDER เพื่อใช้เป็นพาหนะของโครงการ ALL FOR HEROES ของ “กลุ่มเซ็นทรัล” ในการมอบความช่วยเหลือไปยัง 8 โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม

สนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร: เอ็มจีได้สนับสนุนการทำงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนการทำงานของ “มูลนิธิร่วมกตัญญู” ด้วยการมอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ใส่ปฏิบัติงาน และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลน รวมถึงการสนับสนุนรถเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน

ในมุมของการเป็น Hero Product เอ็มจียังเคยเข้าร่วมกับ “มูลนิธิร่วมกตัญญู” ให้ความช่วยเหลือปางช้างในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ขาดรายได้ ขาดแคลนผักและผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารหลักของช้าง เอ็มจีได้ร่วมสนับสนุนรถกระบะ MG EXTENDER จำนวน 11 คัน เพื่อเป็นพาหนะหลักในการบรรทุกผักและผลไม้เข้าพื้นที่ รวมถึงยังช่วยอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรช่วยเพิ่มรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดราชบุรี ในขณะที่พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน รวมถึงผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในพื้นที่ได้ร่วมบริจาคผักและผลไม้ ให้กับภารกิจนี้ด้วยเช่นกัน

อีกทั้งมีการสนับสนุนรถยนต์ให้กับ “มูลนิธิชุมชนไท” และ “มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ” เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ สำรวจ ประสานงาน ช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานของแต่ละมูลนิธิอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่นานมานี้ เอ็มจี ยังให้การสนับสนุนรถกระบะ MG EXTENDER ให้ทาง “เพจอีจัน” และต่อด้วยการสนับสนุนให้กับกลุ่มอาสา “เส้นด้าย” เพื่อนำไปใช้งานในทุกภารกิจที่เกี่ยวกับ COVID-19 เช่น การขนส่งถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วย และขนส่งอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัว รวมถึงภารกิจต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนเนื่องจากวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้

รวมพลังเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและพนักงาน: เอ็มจีได้ร่วมกับ “ผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีทั่วประเทศ” โดยการร่วมสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกระจายหน้ากากอนามัยจากส่วนกลางไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนการทำงานของสาธารณสุขท้องถิ่นรวมไปถึงการนำรถ Mobile Service หรือรถบริการนอกสถานที่มาดัดแปลงเป็นรถสำหรับขนส่งผู้ป่วยเข้า-ออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ พร้อมมอบของจำเป็นให้กับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือของ “พนักงานเอ็มจี” ในบทบาทของการเป็นจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรองช่วงสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมถุงยังชีพ และอุปกรณ์จำเป็นให้กับมูลนิธิต่างๆ อีกด้วย

ในด้านการดูแลลูกค้า เอ็มจีให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องและครบวงจร โดยเน้นย้ำการบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าการบริการทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้ MG Passion Service ซึ่งเอ็มจีถือเป็นแบรนด์รถยนต์รายแรกที่ได้นำรูปแบบการบริการเช็คระยะ และตรวจสภาพรถนอกสถานที่ หรือ MG Mobile Service มาให้บริการในประเทศไทยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต COVID-19 ทางบริษัทยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของลูกค้า อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการของภาครัฐในการลดหรือชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทได้จัดทำแคมเปญบริการหลังการขาย Wow! Service ด้วย “บริการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในรถยนต์” ให้กับลูกค้าเอ็มจีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และให้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่เข้ามาใช้บริการดังกล่าวที่โชว์รูมและศูนย์บริการเอ็มจีทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเป็น Hero Brand ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค ที่ผ่านมา เอ็มจี ได้สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่มีความโดดเด่นทั้งในด้าน “เทคโนโลยี ความทันสมัย และความคุ้มค่า” ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำรถยนต์พลังงานทางเลือก ทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในรุ่น MG ZS EV และ MG EP รวมไปถึงรถยนต์ Plug-in Hybrid ในรุ่น MG HS PHEV ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เอ็มจีได้ติดตั้งสถานี MG Super Charge ไว้ให้บริการที่โชว์รูมเอ็มจีทั่วประเทศแล้วกว่า 100 แห่ง พร้อมเดินหน้าติดตั้งเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เอ็มจียังมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่น่าสนใจ อย่างระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART ที่ทำให้ผู้ขับขี่กับรถสามารถสื่อสารกันได้ ทั้งสั่งการระบบภายในรถด้วยเสียงภาษาไทย สั่งการผ่านหน้าจอกลางในรถที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เลือกใช้ พร้อมเปลี่ยนให้การตรวจเช็ก สั่งการ ค้นหาและติดตามรถเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วผ่านแอปพลิเคชัน i-SMART บนสมาร์ทโฟน ล้ำไปอีกขั้นกับฟังก์ชั่นล่าสุด กุญแจดิจิทัล (Digital Key) ที่เปลี่ยนให้สมาร์ทโฟนให้เป็นกุญแจรถได้ ทำให้ใช้งานรถได้แม้ไม่มีกุญแจ อีกทั้งยังสามารถส่งกุญแจดิจิทัลนี้ให้คนอื่น พร้อมกำหนดสิทธิ์และเวลาการใช้งานได้อีกด้วย

MG จะเดินหน้าสร้างสรรค์และพัฒนายนตรกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ที่มาพร้อมนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นต่อไป ®

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.