KKP ‘Gallery of Trees’ แก่ห้องสมุดออนไลน์-ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดฟรีภาพต้นไม้

Oct 21, 2021 -None-

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เดินหน้าภารกิจสีเขียว ส่งมอบหนังสือ ‘Gallery of Trees’ ห้องแสดงความงามแห่งมวลไม้ใหญ่รูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจฯ ให้แก่ห้องสมุดออนไลน์และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป พร้อมปล่อยภาพต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าให้ดาวน์โหลดฟรีจำนวน 12 ต้น เพื่อเชิญชวนเหล่าคนรักต้นไม้และสายธรรมชาติ ร่วมเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Virtual Background) สร้างบรรยากาศประชุมออนไลน์สไตล์ ‘คุยสบายใต้เงาไม้’ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ (National Annual Tree Care Day) โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือและภาพถ่ายต้นไม้ฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้

Gallery of Trees โดยกลุ่มธุรกิจฯ เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายและเรื่องราวของไม้ใหญ่ทรงคุณค่าทั่วประเทศไทยจำนวน 45 ต้น โดยมีคุณเริงชัย คงเมือง ช่างภาพสารคดีระดับแนวหน้า เป็นผู้บันทึกภาพ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนในด้านเนื้อหาและเรื่องราวจากผู้ชำนาญการ อาทิ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ อดีตประธานมูลนิธิโลกสีเขียว คุณฐิตินันท์ ศรีสถิต นักเขียนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ BIG Trees และทีมบรรณาธิการจากเดย์ โพเอทส์ ผู้ผลิตนิตยสาร a day มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวของต้นไม้ผ่าน 4 มุมมอง ตั้งแต่การเป็นผู้พิทักษ์สมดุลของระบบนิเวศ (The Guardian Angel) กลไกทางชีววิทยาอันน่าทึ่ง (The Wise One) ความสามารถในการยืนหยัดข้ามผ่านกาลเวลาอันยาวนาน (The Master of Resilience) ตลอดจนการเป็นส่วนเสี้ยวของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และแรงบันดาลใจทางวรรณคดี (The Sacred Muse) โดยหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ทั้งนี้ การส่งมอบหนังสือ Gallery of Trees ให้ห้องสมุดและเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีในครั้งนี้ ต่อยอดมาจากภารกิจสีเขียวของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ต้องการรณรงค์ให้คนรักต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ ได้ริเริ่มในหลายด้าน เช่น การให้การสนับสนุนแก่กลุ่มบิ๊กทรีเพื่ออบรมรุกขกรของกทม. การจัดทำหนังสือ Gallery of Trees มอบให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า(ชมเว็บไซต์หนังสือ Gallery of Trees ได้ที่ https://galleryoftrees.kkpfg.com) และการจัดวอล์คร่วมกับเพจ The Cloud เดินดูต้นไม้โบราณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้ที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้คนเกิดความ ‘รัก’ ต้นไม้ซึ่งจะนำมาสู่การ ‘รักษ์’ ต้นไม้ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.