Thailand's Most Admired Brand รางวัลมหาชนที่สะท้อนความใส่ใจของสิงห์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

Oct 27, 2021 -None-

หากรางวัล Thailand's Most Admired Brand เป็นปลายทางแห่งความสำเร็จของแบรนด์ กลางทางจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า เพราะมันคือกระบวนการที่แบรนด์ทำทุกวิธีทางเพื่อครองใจผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ “สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มที่มีการแข่งขันรุนแรงในตลาด ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม น้ำแร่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่สามารถคว้ารางวัล 2021 Thailand's Most Admired Brand มาครองได้ทุกหมวดสินค้าดังกล่าว

คุณภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จต่อรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้คือเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคว่าแบรนด์ตอบสนองความต้องการของเขาได้มากน้อยแค่ไหน ในทำนองเดียวกันเป็นการแสดงให้เห็นว่า  แบรนด์ได้ทำหน้าที่ตามเสียงของลูกค้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

“รางวัลที่เราได้รับไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าแบรนด์เก่ง แต่รางวัล 2021 Thailand's Most Admired Brand ในสายตาของเราชี้ให้เห็นว่า ที่ผ่านมาเราใส่ใจที่จะติดตามความเคลื่อนไหว หรือทำตามความต้องการของผู้บริโภคจนเป็นผลทำให้เราได้รับรางวัลนี้ ผมจึงอยากยกรางวัลนี้ให้เป็นรางวัลของผู้บริโภค”

 

แน่นอนว่าความต้องการของผู้บริโภคปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจะเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นความสำเร็จของแบรนด์จึงวัดกันที่ใครสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเค้าได้เร็วกว่ากัน

สำหรับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น มีวิธีตอบโจทย์ลูกค้าทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้สิงห์เป็นแบรนด์ที่เท่าทันต่อพลวัตแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นคือ

ปัจจัยภายนอก : ความรู้เท่าทันความต้องการ การติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด การถอดรหัสเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น สังเกตบริบทสังคม รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจัยภายใน : การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่สุด ด้วยมาตรฐานการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และการตลาด   

เมื่อ 2 อย่างนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันจึงเป็นสินค้าคุณภาพที่ทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขหรือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในแต่ละยุค และตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกที่ทุกเวลา เมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อแบรนด์มากขึ้นก็ย่อมทำให้แบรนด์แข็งแกร่งขึ้นตามลำดับ

สำหรับก้าวต่อไป สิงห์ คอร์ป ยังคงยืนยันว่ารางวัลซึ่งเป็นปลายทางแห่งความสำเร็จของแบรนด์ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกลางทาง เพราะหากแบรนด์ทำกระบวนการกลางทางได้ดี รางวัลก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาเอง

“เราไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่ยึดติดว่าสิ่งที่เราทำมันดีอยู่แล้ว เราจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าและบริการ สรรหาวิธีการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายและการตลาดให้ทันกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และคอยมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อมาต่อยอดในการทำธุรกิจอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพราะคำว่าดีที่สุดของเมื่อวาน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพรุ่งนี้”

 

อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงแสวงหาแบรนด์ที่มีแนวทางหรืออุดมคติในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน และนั่นยิ่งทำให้แบรนด์ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่นได้เปรียบ เพราะนอกจากมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดวิกฤต เราก็จะเห็นทีมงาน “สิงห์อาสา” เข้าไปบรรเทาความทุกข์ความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพสังคมที่ดีผ่านโครงการต่างๆ

เพราะ “สิงห์” เชื่อว่าแบรนด์ที่ดีจะต้องดีต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม แบรนด์นั้นถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.