3,840
VIEWS

ซีพี - ซีพีเอฟ ผนึกกำลังบรรเทาความเดือดร้อนสังคม ร่วมต้านภัยโควิด-19

Oct 27, 2021 -None-

สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น การให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเวลามากกว่า 1 ปี ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายของ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นอาหารพร้อมรับประทานจำนวนหลายล้านแพ็ก น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสด และเครื่องปรุงรส รวมถึงหน้ากากอนามัย  มอบให้โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิด และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย แรงงานต่างชาติ และกลุ่มเปราะบางตลอดจนอาสาสมัครในการฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ซีพีเอฟยังร่วมช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้า คู่ค้า ที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs และซัพพลายเออร์ ด้วยโครงการ “Faster Payment”  เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมกับช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหาร นำกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และผนึกกำลังโลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์หลายสาขาเปิดพื้นที่ให้คู่ค้าตั้งบูธจำหน่ายสินค้า Take Home โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ

 

ในส่วนของพนักงาน ซีพีเอฟได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการวางมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จัดส่งอาหารให้พนักงานที่กักตัว รวมทั้งส่งพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตน ม.33 ตามมาตรการของรัฐ พร้อมสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จัดฉีดให้พนักงาน พร้อมเตรียมพื้นที่ทุกโรงงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลพนักงานในโรงงาน (Factory Isolation) และปัจจุบันได้ตั้งโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ที่สระบุรี และหนองจอก โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะดูแลพนักงานของบริษัท คือ รพ.ปิยะเวท และรพ.บางปะกอก 9 รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครบวงจรภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน

 

นอกจากนี้ องค์กรภาครัฐ พันธมิตรเอกชน มูลนิธิ กลุ่มจิตอาสา หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ได้ร่วมกับซีพี-ซีพีเอฟ จัดโครงการ "ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19"  แจกจ่ายข้าวกล่องปรุงสุกใหม่ 2 ล้านกล่องให้พี่น้องประชาชนในกว่า 40 จุดทั่วกทม.และปริมณฑล   

 

โดย 1 ล้านกล่องแรกมาจากร้านอาหารรายย่อย และอีก 1 ล้านกล่องสมทบอาหารปรุงสุก ถูกสุขอนามัยจากซีพีเอฟ  โดยมีภาคีเครือข่ายแจกจ่ายอาหารในพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงชุมชน เป็นอีกส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระให้ประชาชนในหลายชุมชนที่ขาดรายได้ เพื่อช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.