โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ร่วมกับ Sustainable Brands Thailand ปลุกเรื่องสังคมให้สำคัญกับแบรนด์ยั่งยืน

Oct 18, 2021 -None-

ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก วิกฤตโลกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความท้าทายใหม่ๆ ทั้งเรื่องความเท่าเทียม ความขัดแย้ง ทำให้องค์กรน้อยใหญ่ต้องให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน ที่ต้องคำนึงถึงทั้งเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนทั้ง  17 ข้อ  SDGs ที่สหประชาติได้กำหนดไว้ภายในปี 2030 สำหรับองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องท้าทายว่าจะสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนได้อย่างไร  

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Country Director of Sustainable Brands Thailand ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็นการปั้นแบรนด์ยั่งยืน ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน Social Value Matters 2021 จัดโดย สถาบันโซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ฟันธงชัดเจนว่า  ด่านแรกของการสร้างแบรนด์ยั่งยืนอยู่ที่การให้ความเป็นมนุษย์หรือ Humanity ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนะนำให้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการเลือกประเด็นมาทำ เก่งและถนัดแก้ปัญหาเรื่องไหน ให้ทำเรื่องนั้น

 

ยุคโควิดได้สอนให้รู้ว่าทุกคนเท่ากันหมด ทุกคนลำบากเหมือนกันหมด ดังนั้นยิ่งผู้นำหรือองค์กรเข้าใจคำว่ามนุษย์หรือ Humanity นี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเห็นความเป็นคนในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบข้างทั้งหมด ก็ยิ่งทำเรื่องแบรนด์ที่ยั่งยืน (sustainable brand) ได้ดีขึ้น และจะเข้าใจว่าการสร้างคุณค่าทางสังคม social value สำคัญกับอนาคต กับชีวิตของลูกหลานมากขึ้นขนาดไหน ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจ  ยังมองลูกค้าเป็นแค่คนที่จะจ่ายเงินซื้อของ  เราก็จะไม่มีวันเข้าใจความทุกข์ยากของเขา แต่ถ้าเรามองเขาเป็นคนอีกหนึ่งชีวิต เราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้าง และขอให้ความมั่นใจกับทุกแบรนด์ว่า แบรนด์ที่เข้าไปโอบอุ้มช่วยเหลือคนในสังคม แบรนด์จะได้รับการตอบแทน เพราะคนสมัยนี้ไม่ลืมว่าใครดีกับเขา และเมื่อใดที่สามารถสร้างคนที่รักแบรนด์เรา มันก็สามารถจะก้าวไปสู่คำว่า resilience และ sustainability คือปรับตัวอยู่รอดได้และยั่งยืนได้

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล  กล่าวว่า  การดำเนินธุรกิจในวันนี้ต้องให้ความสำคัญกับ Social Value หรือการสร้างคุณค่าทางสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางการค้า (Commercial Value) โดยต้องตระหนักว่าธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะปัญหามากมายส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากธุรกิจ เช่น ของเสีย หรือการผลิตที่ไม่รับผิดชอบ ธุรกิจจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบในการแก้ปัญหาสังคม และอนาคตของแบรนด์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำธุรกิจเก่งเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้มากน้อยเพียงใดด้วย วันนี้การทำธุรกิจต้องมองทั้ง 3 ส่วนคือ Profit – People - Planet ไปพร้อมๆ กัน จะบอกว่าขอรวยก่อน แล้วค่อยเป็นคนดี หรือธุรกิจต้องมีผลกำไรก่อน แล้วจึงแบ่งไปจุนเจือสังคม อาจจะสายเกินไป

 

ในการเลือกประเด็นทางสังคม ว่า องค์กรควรให้ความสำคัญประเด็นไหน ต้องทำทุกเรื่องไหม  ดร.ศิริกุล ชี้แนะว่า สามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หัวใจสำคัญอยู่ที่การรู้จักตนหรือประมาณตน แปลว่าจะเลือกเป้าหมายใด ให้กลับมาดู ความถนัดขององค์กร ว่าเก่งอะไรหรือถนัดในการแก้ปัญหาตรงไหน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะเก่งทุกเรื่อง  ต้องเลือกว่าเรื่องใดที่จะช่วยสังคมได้ดีที่สุด และทำได้อย่างยั่งยืน นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหาคุณค่าของตัวเองขององค์กรให้เจอ เคารพในคุณค่านั้น และออกไปสร้างคุณประโยชน์รอบตัว โดยทำอย่างรู้จักตนประมาณตน ทำอย่างสมดุล คือเราก็เติบโต คนรอบข้างก็เติบโต เชื่อว่าทุกคน ทุกองค์กรทำได้ ขอให้เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง

สาระสำคัญของการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล  Country Director of Sustainable Brands Thailand ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน จะเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญ  ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน Social Value Matters 2021   ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และมีกว่า 45 ประเทศ เข้าร่วม  ในวันที่ 20-21 ตุลาคม ..2564 ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับพันธมิตรเช่น Social  Value  International  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  (มหาชน)  สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS)  และบริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด  ฯลฯ    

 

ผู้สนใจร่วมประชุม Social Value Matters 2021 ซื้อบัตร ได้ที่   https://www.eventpop.me/e/11170/social-value-matters-2021  หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://socialvaluethailand.org/  

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.