“TechInno Forum 2021” ระดมสมองพัฒนานวัตกรรม นัดสำคัญของคนรู้ทัน กับงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก

Oct 11, 2021 -None-

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group : TMA-TIMG) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์“OUTSTANDING TECHNOLOGIST AWARDS AND TECHINNO FOROUM 2021”ภายใต้ทิศทาง : HARNESSING INNOVATION forFUTURE GROWTH’ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแพลตฟอร์มพิเศษที่จะนำเสนอข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและนักเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จและมากด้วยประสบการณ์ มาแบ่งปันเรื่องราวและแนวทางที่แตกต่างหลากหลายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group-TIMG) ของ TMA เปิดเผยว่า “ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดจากโควิด -19 บางสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจก็ได้เกิดขึ้น นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ย้ำเตือนเราถึงโอกาสอันมากมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งมาพร้อมกับ “Open Innovation”ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาวะวิกฤติหรือไม่ก็ตาม”

“Open Innovation ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มออกไปได้มากขึ้น ในวิกฤติเช่นนี้ นวัตกรรมสามารถช่วยให้องค์กรแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรได้ในเวลาเดียวกัน และที่สำคัญที่สุด คือการที่แต่ละองค์กรสามารถใช้ Open Innovation เป็นรากฐานสำหรับร่วมกันในอนาคตได้”  

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวทางที่ประสบความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในแง่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีส่วนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ และเน้นย้ำความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแง่มุมของการทำวิจัยและธุรกิจ โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มเครือข่ายเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ และพิเศษสำหรับปีนี้จัดให้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดน disrupt ใน Session “Thailand Technology Moonshot”

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร, Ms. Michelle Ray-JonesPresidentLicensing Executive Society Thailand (LEST), Dr. Liao, Jung-HuangThe Deputy Director of Industry Consulting Services Division,Commercialization and Industry Service CenterIndustrial Technology Research Institute (ITRI), ประเทศไต้หวัน มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ที่ทันสมัยอีกด้วย

นอกจากการรับฟังข้อมูลที่น่าสนใจภายในงานสัมมนาแล้วผู้ร่วมงานยังได้ร่วมแสดงความยินดี และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม5 ผลงานของนักเทคโนโลยีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น และ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2564 ด้วย

งาน “OUTSTANDING TECHNOLOGIST AWARDS AND TECHINNO FOROUM 2021” ภายใต้ทิศทาง : HARNESSING INNOVATION for FUTURE GROWTH’มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรา  รุ่งสุริยะวิบูลย์ [email protected]02-3197677 ต่อ 276

 

สัมมนาออนไลน์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.