กรุงศรีสนับสนุนสินเชื่อโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

Dec 20, 2017 -None-

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจ SME สาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และชัยนันท์ แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายแพทย์กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง ประธานกรรมการแพทย์ บริษัทปทุมรักษ์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อ 406 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในย่านรังสิต 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.