ดีแทคเน็ตทำกินยกระดับทักษะดิจิทัล ปั้นผู้ประกอบการวัย 50+

Oct 02, 2021 -None-

ดีแทค เน็ตทำกิน จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ เน็ตทำกิน ยกระดับทักษะดิจิทัลผู้สูงวัย 50+ ให้เป็นผู้ประกอบการ  เชื่อมั่นองค์ความรู้ และความพร้อม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงวัย

                    

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ปัจจุบัน แนวโน้มการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ ปัญหานี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขอย่างมาก ด้วยความตั้งใจต้องการปิดช่องว่างดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัยจึงเกิดดีแทคเน็ตทำกินขึ้น

                    

มีข้อมูลระบุว่า สังคมผู้สูงวัยถือเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ผู้สูงวัยโลกอายุกว่า 65 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนกว่า 1,500 ล้านคนในปี 2593  ขณะที่ไทยมีผู้สูงวัยประมาณ 20% และจะเพิ่มเป็น 28% ของประชากรทั้งประเทศในปี 2576 ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงวัยในไทยปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท ขยายตัว 5-10% ต่อปี

                    

ถ้าผู้สูงวัยไม่สามารถก้าวทันดิจิทัล ก็จะเข้าไม่ถึงทั้งบริการสุขภาพ ธนาคาร และบริการของรัฐ  คนกลุ่มนี้จึงต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัล 

                      

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า หากมีการยกระดับทักษะดิจิทัล ส่งเสริมให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับที่เหมาะสมผู้สูงวัยก็จะเข้มแข็งทั้งกายและใจ นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากอุบัติเหตุผ่านเทคโนโลยี IoT การสร้างเกมเพื่อพัฒนาการทำงานของสมอง การติดตามสุขภาวะสุขภาพเชิงดิจิทัล และเข้าถึงการรักษาแบบออนไลน์

                     

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่หลงเชื่อข่าวลวงข่าวปลอม ไม่ถูกหลอกลวงฉ้อโกง ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เพิ่มเติมว่า ความรู้ความเข้าใจการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ก็เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนั้นความสามารถใช้ดิจิทัลยังช่วยสร้างความสุข ลดช่องว่างระหว่างวัยกับบุตรหลาน ใช้ดิจิทัลสร้างรายได้ เพิ่มความแข็งแกร่งในการพึ่งพาตนเองด้วย

ธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังแฮปปี้ กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย กล่าวว่า เพื่อขยายช่วงเวลาของการเป็น Active Aging หรือผู้สูงวัยที่ยังคงแอคทีฟออกไปให้มากที่สุด YoungHappy เน้นการทำงานภายใต้ คอนเซปต์สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เสื่อมถอยตามกาลเวลา ป้องกันความเสี่ยงการเป็นผู้สูงวัยติดบ้าน และติดเตียง 

 

โครงการดีแทค เน็ตทำกินมีภารกิจหลัก คือ ปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ โดยกำหนดจุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย 1. สร้างเสริมทักษะและความรู้ในการค้าขายออนไลน์ 2. แสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจดิจิทัล และ 3. ให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยเสี่ยงบนโลกออนไลน์ให้ผู้สูงวัย   

                           

ภายใต้ความร่วมมือข้างต้น  ทีมงานดีแทคเน็ตทำกินจะรับผิดชอบการอบรมการตลาดออนไลน์ ให้บริการพี่เลี้ยงและหาจุดขายให้แก่ผู้สูงวัย ดีป้าช่วยเรื่องเชื่อมโยงพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสูงสุด มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดอบรมการรับมือเสี่ยงในโลกออนไลน์ ส่วน ยังแฮปปี้คัดเลือกผู้เข้าอบรม รูปแบบและการบริหารกิจกรรม อนึ่ง โครงการเน้นผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ลำพัง ต้องการหารายได้เสริม เฟสแรกตั้งเป้าอบรม 250 คน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.