เคทีซี จับมือ ธ.ก.ส. เปิดทางร้าน “น้องหอมจัง” รับชำระด้วย QR บัตรเครดิต

Oct 02, 2021 -None-

เคทีซี จับมือ ... ต่อยอดรับชำระค่าสินค้าและบริการให้แอพพลิเคชั่นร้านน้องหอมจังด้วยระบบ QR Credit Card Payment บนเครือข่ายของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเป็นเจ้าแรกในไทย ช่วยชุมชนการเกษตร ขยายโอกาสการตลาด เข้าถึงระบบการชำระทันสมัย สะดวก รับวิถีชีวิตใหม่ ตั้งเป้าสิ้นปีมีร้านค้า 2,500 แห่ง เข้าร่วมโครงการ

                       

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) กล่าวว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเป็นสังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society ทำให้ ... มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ขณะเดียวกันก็เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตร 

                       

ผู้จัดการ ธกส. กล่าวต่อไปว่า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยผ่านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กว้างขวางมากขึ้น  ... จึงร่วมมือกับเคทีซี เพื่อเปิดช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกแอพลิเคชั่นร้านน้องหอมจังของ ... ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 26,000 ราย ด้วย QR Credit Card Payment บนเครือข่ายของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด

                      

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ สหกรณ์  วิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตร กลุ่ม Smart Farmer  และกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Micro  Merchants) ร้านค้าบุคคลในชุมชนสร้างไทย รวมถึงร้านค้าที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและขายของที่ระลึกมีช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิต พี่น้องประชาชนในภาคชนบท

                       

ก่อนหน้านี้ ความร่วมมือของเคทีซีกับธ... เริ่มต้นจากโครงการให้บริการร้านค้ารับชำระ QR Code  e-Commerce และบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรที่เป็นสมาชิกร้านค้าน้องหอมจังของ ... ด้วย QR Code (E-Wallet) ของ Alipay 

                      

ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคทีซีหรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชนกล่าวว่า โครงการบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ QR Credit Card Payment  บนเครือข่ายของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับ ... ครั้งที่แล้ว โดยจะเปิดให้บริการช่วงเดือนธันวาคม 2564

         

ระเฑียร เพิ่มเติมว่า โครงการนี้ทั้งเคทีซี และธ...ล้วนได้ประโยชน์ ในส่วนของเคทีซี ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าบัตรเครดิตในระบบประมาณ 2 ล้านราย สิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นตลอดมาคือ การเพิ่มจำนวนร้านรับบัตร ซึ่งความร่วมมือกับธกส. จะทำให้มีจุดรับชำระมากขึ้น รวมถึงยังสามารถรับบัตรเครดิตที่ใช้ QR ทั้งหมดได้ด้วย โดยช่วงแรกตั้งเป้าร้านค้าใช้บริการประมาณ 2,500 แห่ง

                      

ในส่วนของธ... โครงการขยายช่องทางรับชำระเงินผ่าน QR Credit Card Payment นี้ จะช่วยให้ร้านน้องหอมจังของ ... ขายสินค้าและบริการคล่องตัวมากขึ้น และสร้างรายได้จากยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการที่ทุกการใช้จ่ายปลอดภัย

QR Code Payment

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.