Pfizer เริ่มทดลองครั้งใหญ่กับ ยาเม็ดต้าน COVID-19

Sep 28, 2021 P.Patikom

Pfizer กล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2021 ว่า ได้เริ่มการทดลองทางคลินิกระยะกลางถึงปลาย (Middle-to-late stage clinical trial) สำหรับยาเม็ดที่กำจัดโรค COVID-19 ในผู้ที่ติดเชื้อ และยังมีบริษัทอีกหลายบริษัทต่างก็กำลังทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน ซึ่งจะเลียนแบบยาทามิฟลู (Tamiflu) สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ และป้องกันไม่ให้โรคนี้รุนแรงขึ้

Mikael Dolsten ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ (Chief Scientific Officer) ของบริษัท Pfizer กล่าวว่า "เราเชื่อว่าการจัดการไวรัส จะต้องได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือเคยสัมผัสเชื้อไวรัส เพื่อเติมเต็มผลที่ได้จากการฉีดวัคซีน"

Pfizer เริ่มพัฒนายาชื่อ PF-07321332 เมื่อเดือนมีนาคม 2020 และกำลังทดสอบร่วมกับยา Ritonavir ซึ่งเป็นยารักษาโรค HIV ที่นำกลับมาใช้ใหม่

การทดลองทางคลินิกจะลงทะเบียนผู้ใหญ่ 2,660 คน ซึ่งจะมีส่วนร่วม ในสัญญาณแรกของการติดเชื้อ COVID-19 หรือเมื่อรับรู้ถึงการสัมผัสรับเชื้อครั้งแรก

พวกเขาจะได้รับการสุ่มเลือกเพื่อรับทั้งยา PF-07321332 และ Ritonavir, หรือยาหลอกวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 หรือ10 วัน

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาที่กำลังศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 COVID-19) และโรคที่แสดงอาการภายในวันที่ 14

บริษัทอื่นๆ ก็กำลังทดสอบยาต้านไวรัสในช่องปากที่มีอยู่ เพื่อต่อต้าน COVID-19 แต่บริษัท Pfizer เป็นบริษัทแรกที่ออกแบบยาเฉพาะเพื่อต่อต้าน Coronavirus (COVID-19)

ยาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "Protease Inhibitor (ตัวยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเนส)" และได้แสดงในการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อขัดขวางเครื่องมือการจำลองแบบของเชื้อไวรัส

หากมันได้ผลในชีวิตจริง มันก็น่าจะได้ผลในระยะแรกของการติดเชื้อเท่านั้น

เพราะในช่วงเวลาที่เชื้อไวรัส COVID-19 เข้าสู่ขั้นตอนที่โรคแสดงอาการรุนแรง เชื้อไวรัสได้หยุดการจำลองแบบเป็นส่วนใหญ่ และผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ทำงานมากเกินไป (Over-active immune)

Cr : NEW STRAITS TIMES / AFP

Source

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.