สามย่านมิตรทาวน์ กวาดรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในระดับประเทศและอาเซียนประจำปี 2564

Sep 26, 2021 -None-

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Energy Awards 2021 – New & Existing Building จากสถาบัน The ASEAN Centre for Energy (ACE) โดยความสำเร็จครั้งนี้ของสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นอาคาร Smart Mixed-use เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดบนเวทีระดับอาเซียน เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบอาคารมิกซ์ยูสอนุรักษ์พลังงานที่รักษาสมดุลระหว่างการดูแลธรรมชาติและการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและชุมชนโดยรอบ โดยก่อนหน้า สามย่านมิตรทาวน์ยังได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

รายชื่อรางวัลและมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานที่สามย่านมิตรทาวน์ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021

- อาคารใหม่ (New and Existing Building)

รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 

- อาคารใหม่ (New and Existing Building)

ผ่านมาตรฐาน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED)

- ระดับโกลด์ (Gold)           

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี ค.ศ. 2050 สามย่านมิตรทาวน์จะยังคงเดินหน้าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงาน ตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.