มูลนิธิอิออนประเทศไทย แบ่งปันน้ำใจสมทบทุนให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสู้ภัยโควิด-19

Sep 22, 2021 -None-

สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 150,000 บาท ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยสมทบทุนผ่านทางมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เสี่ยงเชิงรุก พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์วิชาญ ปาวัน (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้รับมอบ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ปัจจุบัน มูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขด่านหน้าของประเทศไทยให้สามารถเดินหน้าปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.