วิธีปกป้องและวางแผนความมั่งคั่ง เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

Sep 22, 2021 -None-

การบริหารความมั่งคั่ง หรือ “Wealth management” เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการที่สำคัญของชีวิต ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและคิดถึงปัจจัยรอบด้านต่าง ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ แม้ว่าหลาย คน จะมองว่าการบริหารจัดการความมั่งคั่งเป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยากโดยเฉพาะหากต้องวางแผนในระยะยาว เพราะไม่เพียงส่งผลต่อตนเอง แต่ยังส่งผลต่อครอบครัวและลูกหลานในรุ่นต่อไป และด้วยความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้กับชีวิต แม้แต่ครอบครัวที่มีทรัพย์สินและสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูงก็มีโอกาสประสบกับวิกฤติต่างๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นการวางแผนที่ดีตั้งแต่การสร้างความมั่งคั่งจนถึงการส่งต่อความมั่งคั่งที่มีเสถียรภาพจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็น

 

โดยผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความมั่งคั่งและความร่ำรวย ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างความมั่งคั่งอย่างไม่ต้องสงสัย แต่อย่างไรก็ตาม การคงสถานะความมั่งคั่งให้อยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจตลอดชีวิตของตนเองและคนรุ่นถัดไป ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการหาเงินเพียงอย่างเดียว เพราะหากไม่มีแผนป้องกันที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายและไม่คาดฝัน อาจเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่อาจเรียกความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินกลับมาได้อีก โดยปัจจุบันมีหลายตัวช่วย อาทิเช่น ประกันชีวิตประเภทตลอดชีพ (Whole-life insurance) อย่าง พรูไพรม์ โพรเทค (PRUPrime Protect)  จากพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ที่เพิ่มความมั่นใจตั้งแต่การคุ้มครอง,สะสมและการส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปกป้องความมั่งคั่งของคุณก่อนที่จะสูญเสียมันไป

 

เมื่อเริ่มวางแผน สิ่งแรกที่ควรต้องทำ คือการปกป้องสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งรวมไปถึงชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน และสถานะความมั่งคั่งให้คงอยู่ไปตลอดแม้เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝัน โดยเริ่มต้นจากการวางแผนทางการเงิน ที่รวมถึงการวางแผนความคุ้มครองด้วยประกันภัยและประกันชีวิตที่เพียงพอ ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความกังวลที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ตั้งเป้าหมายความมั่งคั่งตลอดชีวิต

 

หลังจากวางแผนปกป้องความมั่งคั่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการไปให้ถึง อาทิ การวางแผนสำหรับการเกษียณอายุก่อนกำหนด แผนการส่งต่อความมั่งคั่งไปยังรุ่นต่อไป ฯลฯ ซึ่งการตั้งเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้มองเห็นภาพกว้างอย่างเป็นรูปธรรมว่าความมั่งคั่งในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ หรือต้องจัดการอย่างไรต่อ ซึ่งในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง อาจทำได้ผ่านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสสร้างกำไรเยอะกว่าแต่มีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนรวมตราสารทุนหรือหุ้น หรืออาจแบ่งสัดส่วนการลงทุนบางส่วนในการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำเพื่อกระจายความเสี่ยง หรือในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตามกรอบเวลาของเป้าหมายของแต่ละคน เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คุ้มครองตลอดชีพ

ส่งต่อความมั่งคั่งสู่รุ่นต่อไปอย่างมั่นคง

 

และขั้นตอนสุดท้าย คือวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินต่าง ที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกส่งต่ออย่างเหมาะสมและสมาชิกครอบครัวแต่ละคนจะมีรายได้ที่มั่นคง โดยการวางแผนนี้ควรยึดหลักเหตุผลและความยุติธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

 

โดยหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจคือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทตลอดชีพ (Whole-life insurance) อย่าง พรูไพรม์ โพรเทค (PRUPrime Protect) ที่ไม่เพียงสามารถช่วยส่งต่อความมั่งคั่ง แต่ยังช่วยปกป้องสถานะทางการเงินของครอบครัวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดย พรูไพรม์ โพรเทค เป็นแผนประกันชีวิตตลอดชีพ(ชนิดมีเงินปันผล) ที่นำเสนอขายที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารยูโอบี) รับประกันโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ที่เหมาะสมกับทุกกระบวนการทั้งความคุ้มครอง การสะสมและการส่งต่อความมั่งคั่ง

 

โดยแผนประกันนี้ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯระยะยาว จ่ายเพียงแค่ 10 ปี ก็ได้รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี พร้อมความคุ้มครองสูงที่สามารถปกป้องเสถียรภาพทางการเงินของครอบครัวได้ โดยรับผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ 94 ปี และรับผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพิ่มเป็น 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่ออายุตั้งแต่ 95 ปีขึ้นไป หรือ รับเงินครบกำหนดสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีที่มีชีวิตอยู่ ปีที่ครบกำหนดสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผล (ถ้ามี) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป เมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์  เสียชีวิต หรือครบกำหนดสัญญา

 

นอกจากนี้ การวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งที่ดียังมีประโยชน์ต่อการวางแผนภาษี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี (ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) รวมถึงยังสามารถส่งต่อความมั่งคั่งนี้ให้กับบุตรหลานของตนโดยไม่ต้องเสียภาษีมรดก เพียงระบุผู้รับผลประโยชน์ในแผนประกันภัยให้ชัดเจน

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์และบริบททางการเงินของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน ในการวางแผนจัดการความมั่งคั่ง ควรปรึกษากับที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ โดยลูกค้าของธนาคารยูโอบีสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินของธนาคารฯ เกี่ยวกับแผนการเงินและโซลูชันที่เหมาะสมในการบริหารความมั่งคั่งของตนเองมากที่สุด ได้ที่ทุกสาขาของธนาคารยูโอบีกว่า 146 แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th/personal/insurance/PRU/pru-prime-protect.page

 

_____________________________________________________________

 

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชนธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ 00026/2545 ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและ เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.