ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ชุดศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ – คริสต์ เชื่อมสายสัมพันธ์แห่งศรัทธาของ 2 ศาสนา

Sep 21, 2021 -None-

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บนแสตมป์ที่ระลึกชุด “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์”จำนวน 2 ดวงย้อนอดีต 2 เหตุการณ์แห่งมิตรภาพระหว่างศาสนาพุทธและคริสต์ ที่ประมุขแห่งคริสตจักรเสด็จเยือนประเทศไทยและเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีงาม โดยทั้ง 2 เหตุการณ์แม้ต่างวาระกันถึง 35 ปี แต่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดยดวงแรกเป็นภาพเมื่อปี 2527 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยี่ยมประมุขแห่งพุทธจักรไทยและดวงที่สองเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อปี 2562 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ แสตมป์ดังกล่าวมีกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกัน 21 กันยายนนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ  และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com  ราคาชุดละ 10 บาท (1 ชุด มี 2 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 20 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์  โทรศัพท์02-573 5480, 02-573 5463

 

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th 

Logistic

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.