สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม จับมือผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นสูงสุด

Sep 20, 2021 -None-

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ร่วมกับบรรดาร้านค้าภายในศูนย์การค้า เปิดให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด สร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า พนักงาน และลูกค้า ด้วย COVID-Free Setting ยกระดับสู่การทำแบบประเมิน Thai Stop Covid 2 Plus พร้อมให้การต้อนรับลูกค้าด้วยคอนเซ็ทป์ “ONE SMILE FORWARD สยามยิ้มสู้ไปด้วยกัน” ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ไปพร้อมกัน โดยเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี

กรมอนามัย และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมาตรการของศบค. เพื่อลดความเสี่ยงในการเผยแพร่โรคสำหรับการเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ร้านค้า และผู้ใช้บริการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ  3 แนวทาง ได้แก่ สถานประกอบการ, ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ

• สถานประกอบการ ศูนย์การค้าให้ความสำคัญเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  อาทิ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ การหมุนเวียนอากาศภายในศูนย์ และระบบคุณภาพน้ำ รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning  โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ในศูนย์การค้าทุก 30 นาที,  การทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร, การทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรจอดรถ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

• ผู้ให้บริการ ก่อนเข้าปฏิบัติงานบริษัทมีมาตรการเข้มข้นคัดกรองพนักงาน ได้แก่ กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีน, การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit,  ทำแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงบน Platform ไทยเซฟไทย, พนักงานต้องใส่หน้ากากและปฏิบัติตาม D-M-H-T-A อย่างเคร่งครัด, ร้านค้าประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID Plus  และ ยกระดับสู่การทำแบบประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เช่น ร้านอาหาร  ร้านทำผม เป็นต้น

• ผู้ใช้บริการ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ได้แก่ การลงทะเบียนการเข้า-ออก ร้านค้าและศูนย์การค้า โดยสแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตามมาตรการของ ศบค. หรือสแกน QR Code “ไทยเซฟไทย” จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในการคัดกรองความเสี่ยง, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฎของศูนย์การค้า ได้แก่ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การผ่านจุดคัดกรอง การป้องกันตนเอง ลดการสัมผัส การใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าได้ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไร้สัมผัสบริการลูกค้าภายในอาคาร (Touchless Building Facilities) อาทิ ระบบจัดการเข้าออกที่จอดรถอัตโนมัติโดยไม่ต้องรับบัตรจอดรถ, ตู้รับชำระเงินค่าที่จอดรถอัตโนมัติ สำหรับรองรับลูกค้าที่ไม่ต้องการชำระเงินและรับทอนเงินที่ตู้เก็บเงินบริเวณทางออกอาคาร, เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ อัตโนมัติภายในอาคารและลิฟท์, ติดตั้งก๊อกน้ำล้างมือ/โถปัสสาวะ/ เครื่องจ่ายโฟมล้างมือ เป็นระบบ Sensor เป็นต้น

“บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัดเต็มที่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่สร้างความเชื่อมั่นในทุกย่างก้าวของการใช้บริการ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภาครัฐฯ ส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยกัน” นางสาวนราทิพย์ กล่าว

ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการของสยามพิวรรธน์ ทั้งในกลุ่มวันสยาม ซึ่งผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความมั่นใจและพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการด้วยมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกมิติอย่างสูงสุด มอบความสุขและนำรอยยิ้มสยามกลับคืนสู่ทุกคนอีกครั้ง โดยในการเปิดให้บริการตามมาตรการภาครัฐในครั้งนี้ วันสยามและไอคอนสยาม ได้มีจัดเตรียมความพร้อมของพนักงานในทุกส่วน ร้านค้า สถานที่ สินค้าและบริการ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ONE SMILE FORWARD สยามยิ้มสู้ไปด้วยกัน” เพื่อมอบประสบการณ์ความสุข คืนยิ้มสยามให้กับคนไทยทุกคนอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ต่อไป

 

สยามพารากอน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.