3,022
VIEWS

ออริจิ้น ร่วมระดมทุนพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19 เพื่อคนไทย

Sep 18, 2021 -None-

สมสกุล แสงสุวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่กองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19 mRNA เพื่อคนไทย โดยมี .นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยวัคซีน ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA รุ่นแรกที่คิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน รวมถึงความร่วมมือสนับสนุนโดย Prof. Drew Weissman แพทย์นักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ของโลก

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.